Transgenders en diploma’s: hoe je studiebewijs aanpassen aan genderideniteit

Transgender Infopunt (TIP) wenst alle studenten een fijne zomarvakantie. TIP herhaalt hoe transgensgenders hun studiebewijs kunnen laten aanpassen.

“Misschien kreeg jij als student wel in juni je diploma of getuigschrift, maar kloppen de gegevens op dit studiebewijs niet (helemaal) met hoe je je voelt of met de gegevens op je identiteitskaart. Of misschien heb je reeds een diploma op zak, maar wens je nu de voornaam en/of geslachtsregistratie erop aan te passen.”

Studiebewijzen?

Sinds 1 september 2012 kunnen personen die in toepassing van de wetgeving betreffende de namen en voornamen een wijziging van hun naam of voornaam hebben verkregen, een verzoek indienen om hun studiebewijs te laten vervangen door een nieuw studiebewijs met de nieuwe naam. 

Met studiebewijs wordt bedoeld: getuigschriften, diploma’s, certificaten, attesten

Dit voorkomt heel wat problemen in het eventueel verder studeren, of bij het solliciteren. Hiermee werd één van de beleidsdoelstellingen uit het gelijkekansenbeleid van voormalig Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) gerealiseerd, met als doel het welbevinden van transgender personen te verhogen.

Klik op de links voor alle informatie uit de omzendbrief voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, of volwassenenonderwijs; of voor het hoger onderwijs. Je kan de omzendbrieven van de Vlaamse minister van Onderwijs daar ook integraal afdrukken als pdf, of doorzenden per mail.

Let wel! De regeling voor vervanging van verloren of vernietigde studiebewijzen die voor dit decreet bestond, blijft van kracht voor de gevallen waar geen naamswijziging is gebeurd.

Beeld: Wikipedia
Bron: Transgender Infopunt

%d bloggers liken dit: