Zuhal Demir wil dat homogenezing strafbaar wordt in België

Het uitvoeren en aanbieden van conversiepraktijken, om de seksuele geaardheid of genderidentiteit te wijzigen, moet strafbaar gemaakt worden. Voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft daarover een wetsvoorstel klaar en dient ze in. 

Ook publiciteit voor zogenaamde homogenezing of conversietheraie wordt daarmee aan banden gelegd. Israëlisch minister van Onderwijs Rafi Peretz zorgde vorige week nog voor polemiek nadat hij verkondigde te geloven in zo’n therapieën. Ook in Duitsland en Nederland leeft het debat.

Oplichting?

“Op dit ogenblik kunnen conversiepraktijken niet als dusdanig bestraft worden via het Belgische rechtssysteem”, zegt Demir.

“Er zijn wel enkele alternatieve opties zoals oplichting, misbruik van de zwakke toestand van personen, onmenselijke behandeling of opzettelijke slagen en verwondingen. Maar, de bewijslast van de mogelijke kwalificaties onder het huidige rechtssysteem is vaak heel zwaar. Door een afzonderlijke strafbaarstelling voor conversiepraktijken, wordt de bewijsvoering vereenvoudigd.”

In mei 2018 kondigde Demir als staatssecretaris al aan een initiatief te nemen met betrekking tot conversiepraktijken. Het wetsvoorstel waar ze als staatssecretaris aan werkte, dient ze nu als parlementslid in. 

Over de uitlatingen van de Israëlische onderwijsminister is Demir duidelijk: “Dit is doelbewust jongeren beschadigen die worstelen met hun geaardheid. Mensen wijsmaken dat homoseksualiteit iets is waar je van moet ‘genezen’ is uiting van misdadig religieus extremisme.”

Malta, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten

Malta was in 2016 het eerste Europese land dat een totaalverbod uitvaardigde. Veertien staten van de Verenigde Staten voorzien eveneens in een wettelijk verbod op conversiepraktijken voor minderjarigen, die uitgevoerd worden door professionele zorgverleners. 

In Spanje, Zwitserland en Malta bestaat er sinds enkele jaren al wetgeving die het verbiedt om praktijken aan te bieden om holebiseksualiteit te genezen.

In België

Ook in ons land komen conversiepraktijken voor. Omdat deze praktijken nog heel vaak onder de radar blijven, bestaan er geen cijfers over hoeveel personen precies conversiepraktijken hebben ondergaan in België.

In 2017 ging een journalist van Het Belang van Limburg undercover in de homogenezingswereld en werd ontdekt dat in deze provincie een tiental ‘waarzegsters’ van Noord-Afrikaanse origine actief zijn, die pretenderen holebiseksualiteit te kunnen genezen aan de hand van verschillende rituelen zoals kaartlezing, kaarsen branden, lood op het lichaam wrijven.

Symbolische waarde

Demir wijst ook op de symbolische waarde voor de LGBTI-gemeenschap. “Want we erkennen zo ook, in de wet, dat geen enkele persoon die een andere seksuele geaardheid, genderexpressie of genderidentiteit heeft, ziek is.”

Beeld: Timothy Junes
Bron: Zuhal Demir

%d bloggers liken dit: