Neem deel aan Europees onderzoek over haatmisdrijven en haatboodschappen online

Çavaria roept op deel te nemen aan Speak Out / Safe.to.be, een project rond haatmisdrijven en haatboodschappen online. 

Dit onderzoek, gefinancierd door de Europese Unie, verzamelt gegevens en getuigenissen van mensen die online in aanraking kwamen met  haatboodschappen, haatmisdrijven en bedreigingen. 

Deze vragenlijst is bedoeld voor alle LGBT+ mensen: zij die lesbisch, homo (gay), biseksueel, transgender, non-binair, queer, panseksueel, intersekse en aseksueel zijn, of wie tot een minderheid behoort vanwege de seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit.

We willen uw ervaringen kennen met haatmisdrijven en -boodschappen op het internet, en die gericht waren op uzelf, een andere LGBT+ persoon/groep, of de LGBT+-gemeenschap in zijn geheel.

Uw deelname zal ons helpen om online haatmisdrijven en -boodschappen beter te begrijpen.

Wat zijn online haatboodschappen?

Een online anti-LGBT+ haatboodschap is elke boodschap of uiting via internet die aanzet tot haat, discriminatie of geweld tegen een individu of groep, vanwege de seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, of geslachtskenmerken.

Wat zijn online haatmisdrijven?

Een online anti-LGBT+ haatmisdrijf is elk misdrijf gepleegd via internet, en ingegeven door vijandigheid, haat of misprijzen vanwege iemands gepercipiëerde seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.

Over ons

Dit onderzoek wordt gevoerd in 9 Europese landen. De Belgische partner is çavaria, Vlaamse holebi- en transgenderkoepel (www.cavaria.be). Het project wordt gefinancierd door het European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 onder REC-AG-2017/REC-RRAC-RACI-AG-2017.

“Je deelname zal ons helpen om online haatmisdrijven en -boodschappen beter te begrijpen en aan te pakken”, zegt çavaria.

Neem deel

Beeld: Free-Photos, Pixabay

%d bloggers liken dit: