COC Nederland wil LGBTI-bescherming in Grondwet

COC Nederland wil dat rechten voor holebi’s en transgenders in de Grondwet worden verankerd. Dat is de oproep die de belangenvereniging lanceert naar aanleiding van Pride Amsterdam

COC schrijft in de krant Trouw dat er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel is bereikt voor holebi’s en transgenders. Zo nam de acceptatie toe, kwam er een einde aan strafbaarheid, werd het huwelijk opengesteld en kwam er betere wetgeving voor transgender personen en lesbische koppels met kinderen.

Die zwaar bevochten LGBTI-rechten moet politiek Den Haag nu verankeren in Artikel 1 van de Grondwet, vindt COC. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de LGBTI-rechten die we vandaag vieren. Het thema van Pride 2019 is ‘Remember the past, create the future‘.

SOGIE

Op dit moment verbiedt Artikel 1 van de Grondwet discriminatie op grond van bijvoorbeeld godsdienst en politieke gezindheid. Een expliciet grondwettelijk verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie (SOGIE) ontbreekt. 

Dat is volgens COC een groot gemis. Want juist non-discriminatiegronden die expliciet worden genoemd in Artikel 1 zijn een opdracht aan de wetgever en een garantie dat wetten en rechten ook in de toekomst in stand blijven, zo concludeerde een regeringscommissie al in 2006.

Zo’n duidelijke grondwettelijke opdracht aan de politiek is volgens het COC hard nodig, bijvoorbeeld gezien het geweld en de discriminatie waar LGBTI’s nog altijd mee te maken krijgen.

Een grondwettelijke garantie dat LGBTI-rechten in stand blijven is belangrijk voor de toekomst. 

“Want de maatschappelijke en politieke wind kan draaien. Rechten van LGBTI’s die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: