Open Vld wil homomonument in Antwerpen

Open Vld wil dat Antwerpen een permanent homomonument krijgt. Net als het Homomonument in Amsterdam

“Sinds lange tijd is de stad Antwerpen een koploper als het gaat om aanvaarding van seksuele en gender diversiteit. Een sterk holebi en transgender verenigingsleven, heel wat expliciete LHBT+-horecazaken naast een algemeen gay friendly ondernemerschap en een lokaal bestuur dat actief de vrijheden en gelijkheid van deze doelgroep uitdraagt.”, stelt Pink by Open Vld.

Open Vld vindt dat het altijd beter kan en we ons engagement niet mogen laten berusten. We moeten intolerantie en discriminatie blijven bestrijden, alle Antwerpenaren, ongeacht hun seksuele of genderidentiteit, dezelfde kansen geven. Daarnaast is het ook belangrijk om alle slachtoffers van fysiek of mentaal geweld te eren en te herdenken op een moment als dit. 

Koploper

“Wij zijn altijd al koploper geweest wat betreft rechten voor de LHBT-community en dat moeten we ook blijven”, aldus Carim Bouzian, voorzitter van de LGBTQ+-netwerk van Open Vld. 

“Het is vijftig jaar geleden dat de gevechten van Stonewall Inn-rellen plaatsvonden  door dappere strijders waaruit de eerste pride is ontstaan.”

Daarom heeft liberaal gemeenteraadslid Erica Caluwaerts ook een vraag gesteld in de commissie of er een mogelijkheid is, om ook hier, zoals in Amsterdam een permanente landmark of een erkenningsmonument voor de LGBT-gemeenschap te plaatsen. Dit om aandacht te vestigen op tolerantie en verdraagzaamheid tegenover LGTB-community en alle dappere strijders van vroeger en vandaag waar ook ter wereld te eren en te blijven herdenken. 

Erica Caluwaerts en Carim Bouzian zullen de komende maanden druk blijven uitoefenen namens Open Vld en Pink by Open Vld om middelen vrij te krijgen voor een volwaardig LGBT-monument in het centrum van Antwerpen. 

Ook kersvers liberaal Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi wijst op het belang van zulk monument in Antwerpen “Ook vanuit het parlement gaan we kijken hoe we middelen los kunnen krijgen om zulk monument te bekostigen. Antwerpen verdient dit.”

In juni pleite Het Roze Huis – çavaria Antwerpen voor een regenboogmonument in Antwerpen

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: