Raad van State verplicht Binnenlandse Zaken kinderen uit draagmoederschap te naturaliseren

In Frankrijk heeft de Raad van State geoordeeld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken kinderen geboren uit draagmoederschap de Franse nationaliteit moet geven. Binnenlandse Zaken weigerde eerst.

In 2015 vraagt A.D. uit Australië de Franse nationaliteit aan. Hij vraagt daarbij dat ook zijn kinderen – Montgomery Ann (°2014) en Lyndon Tracy Lee (°2016) –  wanneer hij Frans staatsburger wordt, dat ook worden.

A.D. krijgt in april 2017 de Franse nationaliteit. Maar zijn kinderen, die hij samen met zijn echtgenoot opvoed, staan niet in het decreet. Daarop vraagt A.D. het decreet te annuleren. Hij trekt naar de Raad van State, die hem gelijk geeft.

De Raad van State is net als in België (ook) het hoger beroepsorgaan voor administratieve kwesties.

Mensenrecht

De Raad van State citeert in het arrest het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat in artikel 8 privacy beschermt. 

De advocaat van het koppel, meester Caroline Mécary, zegt dat het arrest ook andere, gelijkaardige gezinssituaties zal helpen. 

Draagmoederschap is in Frankrijk net als in België niet geregeld. Koppels die daar toch voor kiezen, komen zulke praktische problemen tegen. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Komitid

%d bloggers liken dit: