Holebikoppels omvatten 2,4% van de huwelijken en samenlevingscontracten in Nederland

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4% van de nieuw gesloten verbintenissen in Nederland uit partners van gelijk geslacht. (Homo)huwelijk en samenlevingscontract. In veel steden ligt dit aandeel hoger. 

Nijmegen telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en samenlevingscontracten tussen twee vrouwen. In Amsterdam is het aandeel verbintenissen tussen twee mannen het grootst. Dat blijkt uit cijfers die deze week door het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) bekend zijn gemaakt.

Nederland voerde de partnerschapsregistratie of samenlevingscontract in op 1 januari 1998. Sinds 1 april 2001 kunnen holebikoppels in Nederland ook trouwen. 

Inhaalbeweging

In de eerste twee jaar werden meer mannenkoppels dan vrouwenkoppels in de echt verbonden, daarna was het andersom. 

In de periode 2010-2018 werd 1,1% van de 586.000 huwelijken voltrokken tussen twee vrouwen, en 0,9% tussen twee mannen. Ook bij de 114.000 partnerschappen die werden gesloten in die periode kwam de combinatie van twee vrouwen (2,1%) iets vaker voor dan die van twee mannen (1,9%).

Regionale verschillen

Het aandeel holebikoppels onder de nieuw gesloten verbintenissen verschilt sterk tussen gemeenten. In het algemeen komen verbintenissen tussen partners van gelijk geslacht meer voor in steden dan in kleine gemeenten.

Verbintenissen tussen twee vrouwen komen naar verhouding het meest voor in Nijmegen. In die gemeente bestond 2,5% van de ruim 7.000 huwelijken en partnerschappen die tussen 2010 en 2018 werden gesloten uit twee vrouwen.

Groningen en Tilburg volgen met 2% op enige afstand. In Zwolle, Utrecht en Amsterdam bestond 1,9% van de verbintenissen uit twee vrouwen.

Mannen in Amsterdam

Amsterdam springt eruit wat betreft verbintenissen tussen twee mannen: in de hoofdstad betrof 3% van de huwelijken en 8,5% van de partnerschappen een combinatie van twee mannen.

Dit aandeel is ongeveer drie keer zo groot als in Rotterdam. Na Amsterdam werden naar verhouding de meeste verbintenissen tussen twee mannen gesloten in Arnhem (2,1%) en Maastricht (1,8%).

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: