Belgen erkennen grotere impact homofobie maar willen geen extra bestraffing daarvoor

45% van de Belgen erkent dat een haatmisdrijf een grotere impact heeft dan een gewoon misdrijf. 24% denkt van niet en 31% heeft geen mening over de kwestie.

Maar het is niet omdat een haatmisdrijf meer impact heeft, dat het daarom zwaarder moet bestraft worden. Al zijn Belgen over het algemeen voorstander van zwaardere straffen. Dat blijkt uit het Call It Hate-onderzoek waaraan çavaria meewerkte.

Haatmisdrijf

Wat is een haatmisdrijf? Dat is een misdrijf waarbij haat, vijandigheid of misprijzen tegenover een groep mensen die een persoonlijk kenmerk gemeen hebben, een motief is voor het misdrijf. Als dat omwille van je huiskleur is, is dat racisme; je afkomst xenofobie; je (homo)seksuele geaardheid homofobie en je genderidentiteit transfobie…

Een haatmisdrijf heeft ook een ruimere impact. Niet alleen het slachtoffer zelf voelt de effecten, maar ook de ruimere groep. 

In België is er een strafverzwaring mogelijk voor haatmisdrijven. Word je ‘gewoon’ aangevallen of aangevallen omdat je anders bent? Het aspect haat moet we aangetoond kunnen worden. 

Een realiteit

Het Agentschap voor Fundamentele Rechten of Fundamental Rights Agency van de Europese Unie voerde in 2012 onderzoek naar holebi’s en transgenders. 

27% van de LGBT’s in België zei toen in de laatste vijf jaar fysiek of seksueel zijn aangevallen of bedreigd met geweld. Bovendien gaf 55% van hen aan dat het laatste incident dat ze meemaakten gedeeltelijk of volledig gebeurde omdat zij gezien werden als holebi of transgender. 

Beeld: Wikipedia
Bron: ZIZO

%d bloggers liken dit: