‘Harig Debat’ tijdens L-week gaat in op okselhaar, verwachtingen en lesbiennes

Op zondag 17 november tijdens de tiendaagse L-week in Antwerpen is er een ‘Harig Debat‘. Daarbij bespreekt onderzoekster Hannah A. de relatie tussen okselhaar en seksuele geaardheid.  

“Vorig jaar in september bij het kiezen van een onderwerp voor mijn masterproef Master Sociaal Werk werd ik meteen geïntegreerd door een onderwerp dat mijn promotor online zette omtrent de verwachting om haarloos te zijn als vrouw”, vertelt Hannah aan Be Out

“De meerderheid van de vrouwen in deze samenleving onthaart het lichaam en vrouwen worden eerder bestempeld als deviant als we lichaamshaar laten staan. Lichaamsontharing is dan ook een gendertyperende handeling.”

Lesbiennes?  

“Bij het zoeken naar literatuur werd door een onderzoeker gesteld dat lesbische vrouwen zich minder zouden ontharen, dit door het ontbreken van het willen aantrekken van de man, alsook hun feministische instelling. Interessant! Vanuit deze opmerkzaamheid vloeide vervolgens mijn onderzoek: de betekenis van lichaamsontharing bij lesbische vrouwen”, legt Hannah uit. 

Hannah heeft niet als bedoeling uitspraken te doen over de hele gemeenschap. “Ik wilde op zoek gaan vanuit welke persoonlijke motieven de lesbische respondenten zich al dan niet ontharen en daaropvolgend kijk ik hoe de socio-culturele context een rol speelt bij ontharing bij lesbische vrouwen. Vervolgens keek ik hoe de verwachting van een haarloos lichaam invloed heeft op de genderidentiteit van de lesbische vrouwen.”

Cliché?

Is de het associëren van lesbiennes met okselhaar een cliché? “Het is inderdaad een vooroordeel dat lesbische vrouwen zich minder zouden ontharen. We leven ook in deze heteronormatieve samenleving waar lesbische vrouwen als minder vrouwelijk beschreven worden”, meent Hannah.

“Toch leek dit voor de respondenten geen cliché te zijn en benoemden zij zelf verschillen tussen vrouwen die ook van vrouwen houden en heteroseksuele vrouwen.”

“Mannen spelen volgens de respondenten een cruciale rol in het construeren van het haarloze ideaal en deze mannelijke verwachting heeft volgens hen meer invloed op heteroseksuele vrouwen. Zij ervaren meer druk om aan het schoonheidsideaal te voldoen en hebben vervolgens minder mogelijkheid om het lichaamshaar te laten staan dan lesbische vrouwen.” 

“De respondenten zijn van mening dat lesbische vrouwen toleranter zijn voor lichaamshaar en mannen daartegenover minder begrip hebben en hogere eisen stellen wat betreft ontharing bij vrouwen.” 

Even problematisch

Johanna M. Pas van Kartonnen Dozen zal ook aanwezig zijn op het Harig Debat. Voor haar is het geen cliché dat lesbiennes gemakkelijk hun okselhaar laten groeien. 

“Lichaamsbeharing wordt volgens mij in lesbische kringen even problematisch gevonden als onder heterovrouwen. Ik denk ook dat er ook onder lesbiennes veel negatieve druk is om te ontharen”, aldus Pas.

“Wel is er altijd een minderheid van vrouwen geweest (lesbisch en hetero) die zich daartegen heeft verzet. En aangezien het cliché leefde dat alle zelfbewuste vrouwen wel lesbisch zouden zijn, denk ik dat het cliché inderdaad wel zal zijn dat lesbiennes vaker lichaamshaar hebben.”

Lichaamspositiviteit

“Ik denk dat dit debat tijdens de L-week eerder kadert in een nieuwe (en zeer welkome) trend van body positivity. Waarom zoveel moeite doen om iets te verwijderen dat daar natuurlijkerwijze groeit? We zijn goed zoals we zijn. Het is overigens een debat. Dus vermoedelijk lopen de meningen hier sterk over uiteen.” 

Zelf heb ik, als hairy person die weigert kostbare levensuren te verspillen aan het verwijderen van haar dat net zo snel weer teruggroeit, en geld te betalen aan fabrikanten die profiteren van de onzekerheid die vrouwen over hun lichaam aangepraat krijgen vanaf de kleuterklas de ervaring dat het meestal een emotionele discussie wordt als het over lichaamsbeharing gaat, waarbij de voorstanders van scheren er niet voor terugschrikken om je de schaamte aan te praten die ze zelf blijkbaar voelen. Het is inderdaad nog een taboe, dus ik begrijp de terughoudendheid.”

‘Harig Debat’
Zondag 17 november om 15 uur in het Hessenhuis Café in Antwerpen.
Meer informatie

Beeld: Het Roze Huis

%d bloggers liken dit: