PVDA: “LGBT+-organisaties worden gereduceerd tot machtsloze adviesorganen”

“Het brede middenveld van LGBT+-organisaties die al jarenlang van onderuit aan de kar trekken voor gelijke rechten dreigen herleid te worden tot machtsloze adviesorganen”, reageert Ben Van Duppen (PVDA) op het Vlaams Regeerakkoord 2019-2014 van N-VA, Open Vld en CD&V. 

Van Duppen reageert in naam van zichzelf en van Mix, de LGBT+-werking bij de marxisten.

“Het Vlaams Regeerakkoord is besmet door het Vlaams Belang. Door uit Unia te stappen en de organisaties die deel uitmaken van het minderhedenforum financieel droog te leggen, voert de nieuwe regering zonder gêne de eerste twee punten van het 70-puntenplan door.”

Merhaba

“Een van die organisaties is Merhaba, die ondersteuning biedt aan LGBT+ -mensen met een migratie-achtergrond en problemen zoals racisme en homo- en transfobie in een juist kader plaatst en actief bestrijdt. Het is tekenend dat politici die deze regering vormen de mond vol hebben over normen en waarden maar tegelijkertijd organisaties die bruggen bouwen tussen gemeenschappen het werken bemoeilijkt.”

Reductie

Van Duppen struikelt over de passage “We zetten verder in op het ondersteunen van de LGBTQI+-gemeenschap waarbij we zorgen voor een sterke beleidsmatige en financiële verankering binnen het brede welzijnsbeleid” op p. 149 van het Akkoord. 

“Dit is de volgende stap in hetzelfde beleid dat de regering al jaren doorvoert: met mondjesmaat en politieke druk enkel werkingsmiddelen voorzien voor organisaties die hun programma uitvoeren. Verder worden die gereduceerd tot machteloze adviesorganen. Dit regeerakkoord beknot de autonomie van organisaties die vechten voor gelijke rechten voor LGBT+ personen. Ze maken ook duidelijk dat wie actief ijvert voor verandering kan rekenen op een afrekening door de regering.”

Van onderuit

“Echte vooruitgang in de rechten van LGBT+ personen is steeds van onderuit gekomen, dankzij de inzet van de vele organisaties tegen de stroom in”, zegt Van Duppen. 

Daarom pleit de PVDA voor structurele ondersteuning van het middenveld. “Om in de diepte te werken zijn langetermijninitiatieven nodig. De deskundigen zitten op het terrein, niet in de kabinetten. We hebben maximale samenwerking tussen verenigingen, koepels en overheden nodig, geen onderlinge concurrentie voor beperkte ondersteuning.”

Beeld: Timothy Junes
Bron: Mix

%d bloggers liken dit: