Kinderen uit donorsperma zullen de naam van hun vader mogen kennen

Het Nationaal Assemblee (lagerhuis) in Frankrijk heeft artikel 3 van de Loi bioéthique goedgekeurd. Die laat kinderen ontsproten uit donorsperma toe de identiteit van hun vader te kennen.

Een amendement om deze bepaling pas te laten gelden vanaf nieuwe spermadonaties, is afgewezen.

Tegenstanders van artikel 3 vrezen dat dit recht op de vader kennen potentiële spermadonoren zal afschrikken. Nu ook alleenstaande vrouwen en lesbische koppels aanspraak maken op in-vitrofertlisatie (ivf), komt het aanbad aan donorsperma in het gedrang.

Beeld: Wikipedia
Bron: Têtu

%d bloggers liken dit: