Gemengde gevoelens bij çavaria over Vlaams Regeerakkoord

Çavaria is tevreden dat er eindelijk extra aandacht komt voor het welzijn van LGBTI+-personen. “De uitstap uit Unia en de aanval op het middenveld baart ons echter grote zorgen”, reageert de LGBTI-koepel op het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024

“Al jaren pleit çavaria voor een doelgroepspecifieke aanpak voor LGBTI+-personen in het welzijnsbeleid. Algemene maatregelen missen vaak hun effect bij extra kwetsbare doelgroepen. Daarom moeten er ook extra maatregelen worden genomen die zich specifiek richten op holebi’s, transgender en intersekse personen”, stelt çavaria.  

Het nieuwe regeerakkoord zegt daarover het volgende: “We zetten verder in op het ondersteunen van de LGBTQI+-gemeenschap waarbij we zorgen voor een sterke beleidsmatige en financiële verankering binnen het brede welzijnsbeleid. Bij deze doelgroep hebben we bijzondere aandacht voor zelfmoordpreventie, bestrijden van eenzaamheid bij oudere personen en de gelijke behandeling in onder andere welzijnsvoorzieningen, sportclubs, ….”.

“We hopen dat de concrete uitwerking van deze passage ons in staat stelt om de zelfmoordcijfers bij holebi’s en transgender personen structureel omlaag te krijgen. Ook de focus op gelijke behandeling en toegang tot de welzijnsvoorzieningen, woonzorgcentra, sportclubs … ligt in lijn met ons eisenpakket”, zegt çavaria hierover.

Minpunten

Çavaria maakt zich zorgen over de aangekondigde uitstap uit het interfederaal gelijkekansencentrum Unia. 

“Een veelheid aan gelijkekansenorganen leidt volgens ons tot verwarring en een versnippering van expertise. Wij pleiten net voor een verdere integratie van de verschillende instellingen. Iemand die aangifte wil doen van discriminatie heeft nood aan één aanspreekpunt zonder eerst te moeten nadenken onder welke wetgeving en bevoegdheid de discriminatie in kwestie valt. Vaak zijn situaties van discriminatie ook niet zo eenduidig in één categorie onder te brengen.”

Middenveld

De onduidelijke houding ten aanzien van het middenveld noemt çavaria verontrustend. “Tussen de regels lezen we dat het bestaansrecht van verschillende van onze partnerorganisaties in vraag wordt getrokken. Een kritisch en onafhankelijk middenveld is essentieel voor een gezonde democratie. Uiteraard mag een overheid ook kritisch zijn naar het middenveld toe, maar ze dient zich daarvoor te baseren op objectieve criteria, niet op ideologische.”

Constructieve samenwerking

De regeerverklaring is een startpunt, zegt de koepel van LGBT-organisaties in Vlaanderen

“Vele dingen blijven vaag en we kijken er dan ook naar uit om samen met de bevoegde ministers naar constructieve oplossingen te zoeken voor de problemen die zich stellen voor holebi’s, transgender en intersekse personen. We vertrouwen erop dat het middenveld haar cruciale rol kan blijven spelen en zo bijdraagt aan een solidair Vlaanderen waar ruimte en respect is voor diversiteit in al zijn facetten.”

Beeld: çavaria

%d bloggers liken dit: