Senator Stephanie D’Hose wil dat België Oeganda ter verantwoording roept voor doodstraf op homoseks

Oeganda plant een strafverzwaring voor homoseks van levenslang naar de doodstraf. Senator Stephanie D’Hose (Open Vld) vraagt enerzijds dat de Belgische regering deze manifeste schending van de mensenrechten expliciet veroordeelt en dat bij elke politieke dialoog met de Oegandese overheid wordt gewezen op het belang van het respect voor seksuele oriëntatie en genderidenteit.

D’Hose wijst erop dat Oeganda een van de viertien partnerlanden is van België wat betreft ontwikkelingssamenwerking.

Ze dringt er verder op aan dat deze manifeste schending van de rechten van holebi’s en transgenderss in Oeganda wordt meegenomen in de evaluatierapporten van het desbetreffende partnerland. Aldus zal dit meewegen in de verdere samenwerking met Oeganda, besluit D’Hose.

Parlementaire vraag

De senator diende een parlementaire vraag in gericht aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V). 

Hoe reageert de Minister op de nakende nieuwe wet die homoseksualiteit strafbaar maakt met de doodstraf en bent u het met me eens dat het deze wet indruist tegen de mensenrechten? Kan u uitvoerig toelichten? 

Bent u bereid met een formeel standpunt omtrent deze nakende nieuwe strafwet in Oeganda naar buiten te komen en gaat u uw bezorgdheid hieromtrent overmaken aan de Oegandese regering? Kan u toelichten? 

Bent u bereid op korte termijn de ambassadeur van Oeganda hieromtrent te ontbieden mocht deze wet daadwerkelijk gestemd worden en gaat u Oeganda   vragen om de nieuwe strafwet niet uit te voeren? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid dat bij elke politieke dialoog met de Oegandese overheid te wijzen op het belang van het respect voor seksuele oriëntatie en genderidenteit? Kan u toelichten?

In hoeverre wordt er nu reeds bij evaluatierapporten van partnerlanden een apart hoofdstuk gewijd aan de inachtneming van rechten van LGBT’s? Kan u toelichten en dient dit te worden aangescherpt in het licht van de vooropgestelde Oegandese wetgeving? 

Kan u aangeven welke impact de definitieve goedkeuring van de vooropgestelde wet zal hebben op lopende samenwerking met Oeganda gezien deze manifest in strijd zijn met de fundamentele rechten van de mens? Kan u uitvoerig toelichten? 

Hoeveel wordt er heden reeds geïnvesteerd in de uitbouw van een toegankelijke gezondheidszorg in Oeganda en in het bijzonder wat betreft de non-discriminatoire aanpak van de LGBTQI+? Kan u toelichten en aangeven of hierin bijkomende initiatieven kunnen worden genomen? 

Beeld: Timothy Junes

%d bloggers liken dit: