Nederland moet mensenrechten intersekse* personen (doen) respecteren

Nederland zetelt binnenkort weer in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Het moment om de mensenrechten van intersekse personen te verzekeren, vinden Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID), COC Nederland en CHOICE.

“In deze raad belooft ons land zich hard te maken voor de mensenrechten van minderheden. De rechten van LHBTI-personen vormen een speerpunt voor Nederland, inclusief de rechten van intersekse personen”, pleiten de organsaties. “Dat is een groot goed. Maar in ook Nederland worden intersekserechten nog onvoldoende gerespecteerd.”

Intersekse kinderen worden bijna overal ter wereld zonder hun toestemming slachtoffer van niet-noodzakelijke medische en psychologische behandelingen gericht op het ‘normaliseren’ van hun geslachtskenmerken. Zo ook in Nederland. 

“Deze praktijken hebben langdurige negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid. Ze vormen een ernstige schending van het recht op lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking van deze kinderen. Het is een taak van de Nederlandse overheid om deze rechten te waarborgen en intersekse kinderen tegen deze ‘behandelingen’ te beschermen.”

Nederland moet zich voegen naar de beloftes en aanbevelingen die internationaal door o.a. de VN gedaan worden”, vinden de organisaties.

“Het is tijd om te erkennen dat dit soort behandelingen die rechten van intersekse personen schenden, ook in Nederland nog steeds plaatsvinden.”

NNID, CHOICE en COC roepen de Nederlandse regering op om deze schadelijke, niet-noodzakelijke medische behandelingen zonder instemming van het kind per wet te verbieden. 

In Malta, India, en Portugal zijn al stappen gezet naar een algemeen verbod op medisch niet-noodzakelijke behandelingen die zonder instemming van de intersekse persoon zelf worden uitgevoerd. 

“Nu Nederland ook de komende jaren het woord voert in de VN-Mensenrechtenraad, kan ons land niet langer achterblijven als het gaat om de rechten van intersekse personen in Nederland.”

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: