Hijra Pinki Khatun verkozen tot gemeenteraadslid in Bangladesh

Pinki Khatun is verkozen tot gemeenteraadslid in Kotchandpur, een stadje in Bangladesh. Khatun is hijra. Hijra’s zijn in Zuid-West-Azië mensen geboren zijn als man, maar leven als vrouw. Sommigen zijn wat we in het Westen transgender of niet-binair zouden noemen, maar ‘hijra’ laat zich niet een op een vertalen.

Hijra is een eeuwenoud concept in Azië en wordt sociaal erkend als derde geslacht.

Bangladesh scoort slecht wat betreft rechten voor holebi’s en transgenders. Homoseks is strafbaar, er is geen erkenning van holebigezinnen of adoptie, er zijn geen antidiscriminatiewetten, LGBT’s mogen niet dienen in het leger, homo- en biseksuele mannen mgen geen bloed geven… maar hijra’s zijn wel erkend.

Khatun belooft de situatie van vrouwen, hijra’s en andere LGBT’s te verbeteren.

Beeld: Wikipedia
Bron: PinkNews.co.uk

%d bloggers liken dit: