Resolutie in Senaat: België moet ontwikkelingssteun aan Oeganda herbekijken ingeval van goedkeuring van de doodstraf voor holebi’s

Senator Stephanie D’Hose (Open Vld) vindt dat België de ontwikkelingssteun aan Oeganda moet evalueren indien het Afrikaanse land de doodstraf voor homoseks invoert

Naar aanleiding van de mogelijke invoering van de doodstraf voor holebi’s in Oeganda en de hiermee gepaard gaande recente toename van geweld en haatmisdrijven jegens holebi’s in Oeganda dient senator D’Hose samen met de MR, CD&V, PS en sp.a een voorstel van resolutie in.

De resolutie vraagt aan Belgische regering om gebruik te maken van de politieke hefboom die geboden wordt door de ontwikkelingshulpprogramma’s en dan in het bijzonder de begrotingsondersteuning om de Oegandese overheid erop te wijzen dat zij zich ertoe verbonden hebben om de grondrechten met inbegrip van de civiele en politieke rechten van de burgers te waarborgen en hierbij in het bijzonder oog te hebben voor de discriminatie van seksuele minderheden alsook het belang van het respect voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

SOGIE

Verder vraagt de resolutie dat de regering deze manifeste schending van de mensenrechten expliciet veroordeelt en dat bij elke politieke dialoog met de Oegandese overheid wordt gewezen op het belang van het respect voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Senator D’Hose wijst erop dat Oeganda een van de veertien partnerlanden is wat betreft ontwikkelingssamenwerking.

“In het lopende samenwerkingsprogramma met Oeganda wordt expliciet verwezen naar het vraagstuk van de discriminatie van seksuele minderheden. Mocht de doodstraf voor LGTBI+ daadwerkelijk worden ingevoerd spreekt het voor zich dat dit gevolgen zal hebben.”

“Dat het voornemen van de Oegandese regering om de doodstraf in te voeren voor de holebi’s, transgenders en intersekse mensen resulteert in repressie, willekeur en meedogenloze verklikkingen, staat buiten kijf. Nu reeds neemt het geweld in Oeganda jegens holebi’s en transgenders toe.” 

“Dit jaar werden reeds drie homoseksuele mannen en een transgender vrouw vermoord in Oeganda tijdens homofobe aanvallen. Oeganda tekende een reeks mensenrechtenverdragen, maar deze beslissing gaat daar recht tegen in”, aldus D’Hose. 

“Indien Oeganda daadwerkelijk de doodstraf invoert voor de LGBTI+ lijkt het me noodzakelijk dat we onze ontwikkelingssamenwerking herbekijken”, besluit D’Hose.

De resolutie geniet een breed draagvlak en wordt mede ingediend door de senatoren Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), Bert Anciaux (Ssp.a.), Annick Lambrecht (Sp.a), Orry Van de Wauwer (CD&V) en Jean-Frédéric Eerdekens (PS).

Beeld: Timothy Junes
Bron: Stephanie D’Hose

%d bloggers liken dit: