Nederland inspecteert scholen op LGBT-acceptatie

In Nederland gaat de Onderwijsinspectie gaat hoe scholen LGBTI-acceptatie bevorderen. Directe aanleiding is de LGBTI-vijandige lesmethode van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) die in september in het nieuws kwam. 

COC Nederland riep de Onderwijsinspectie toen op om in actie te komen tegen de lesmethode, en wil dat onderzocht wordt of ook andere scholen over de schreef gaan.

Basis- en middelbare scholen zijn sinds 2012 verplicht om LGBTI-acceptatie te bevorderen.

Basiswaarden

De Onderwijsinspectie gaat in haar onderzoek ook na of scholen andere basiswaarden op goede wijze bevorderen. In het kader van burgerschap zijn scholen onder meer verplicht om actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Voor het onderzoek zal de Inspectie zowel aangekondigd als onaangekondigd een breed scala aan scholen bezoeken. Het gaat om scholen met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen, zowel uit het primair en voortgezet onderwijs, evenals het mbo waar bevorderen van LGBTI-emancipatie sinds september 2019 ook verplicht is.

Het rapport van de Inspectie wordt naar verwachting in de loop van februari 2020 gepubliceerd.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: