Actie in Gent: “Kan u bewijzen dat u hetero bent?”

Onder de noemer Come In Out voeren studenten van het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) actie in Gent. Ze vragen aandacht voor de moeilijke asielprocedure voor LGBT-vluchtelingen. Zij moeten bewijzen dat ze holebi en/of transgender zijn.

“Om als LGBT+-persoon internationale bescherming te krijgen, moet je je seksuele geaardheid of genderidentiteit tijdens de asielprocedure bewijzen. Ook in België is dit het geval. In de laatste tien jaar vroeg 4% van alle asielzoekers in ons land internationale bescherming aan op basis van zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit.”, aldus Come In Out.

“Al te vaak gebeurt deze procedure in een sfeer van wantrouwen: men gaat ervan uit dat de asielzoeker de seksuele oriëntatie of genderidentiteit veinst en onrechtmatig asiel wil verkrijgen. Het is dan aan de asielzoeker om daar het tegendeel van te bewijzen. Onderzoek toont echter aan hoe moeilijk deze geloofwaardigheidsprocedure is. De beoordelaars en rechters hebben immers vaak een stereotiep beeld. Wie buiten hun homo- en transnormatieve beeld valt, is een vogel voor de kat.”

“In dit stereotiepe beeld zou een LGBT+-persoon uitgebreid over de eigen emoties en identiteit moeten kunnen reflecteren. Wordt een homoseksuele man verwacht zich vrouwelijk te gedragen. Mag een lesbische vrouw nooit gevoelens gehad hebben voor een man. Zijn LGBT+-personen niet religieus. Weet ieder van hen veel van wereldwijde LGBT+-wetgeving. Gebruikt men Westerse concepten (als pakweg ‘LGBT’) om zichzelf te beschrijven. Duikt men bij aankomst in België meteen onder in de LGBT-scene. En ga zo nog maar even door.”

“Maar hierbij wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke en culturele invulling van de seksuele geaardheid of genderidentiteit. De betekenis van woorden is erg cultureel gebonden. De mate waarin iemand de eigen seksualiteit kan beschrijven is persoonlijk. Onderzoek toont aan dat seksuele oriëntatie en genderidentiteit fluïde zijn. Maar er wordt ook geen rekening gehouden met geïnternaliseerde homofobie, de impact van traumatische ervaringen en de confrontatie met racisme en financiële beperkingen in België.”

“Hoog tijd dus om bij een geloofwaardigheidsonderzoek niet te vertrekken van deze verwachtingen, maar van het individuele verhaal van een LGBT+-vluchteling. En om daar te komen, moeten we van wantrouwen naar dialoog gaan en van stereotiepe verwachtingen naar inzicht over de complexiteit van seksualiteit en genderidentiteit.”

CGVS

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) erkent het probleem. Woordvoerster Gabrielle Baes verdedigt de aanpak wel. “We moeten het verhaal van asielzoekers nu eenmaal checken. In het geval van holebi’s zijn we genoodzaakt intieme vragen over seksualiteit of genderidentiteit te stellen. We doen dat in de best mogelijke omstandigheden”, zegt ze in De Standaard. 

De protection officers krijgen ook opleidingen van çavaria, meldt Baes.

Beeld: Timothy Junes
Bron: De Standaard, UCOS

%d bloggers liken dit: