Voor het eerst zijn er in België evenveel transmannen als transvrouwen

Al 2.193 mensen lieten in België de officiële geslachtsvermelding in hun  geboorteakte wijzigen. Jarenlang ging het om een stabiele verhouding van één derde transmannen en twee derde transvrouwen. In 2019 is voor het eerst de genderverhouding gelijk: er zijn evenveel wijzigingen van M naar V als omgekeerd. Dat meldt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

De kleine aardverschuiving in de cijfers met de inwerkingtreding van de nieuwe, zogeheten Transgenderwet vorig jaar, zet zich voort: de aanvragers zijn erg jong. 

Bijna de helft van de aanvragen gebeurt door personen jonger dan 25. 

Sterke stijging aanvragen na wetswijziging 

Sinds 1 januari 2018 is het niet langer nodig om medische ingrepen te ondergaan om de M of V in de geboorteakte te laten wijzigen.  

De impact van deze nieuwe wetgeving op het aantal wijzigingen in het Rijksregister is bijzonder groot. 

In 2019 ligt het aantal wijzigingen meer dan vijf keer hoger dan in 2016, het jaar voordat de recente wetgeving werd aangenomen (2017) en van kracht werd (2018).

Een beslissing voor het leven 

Opvallend is dat de aanvragers erg jong zijn. Eén derde van alle wijzigingen in België gebeurde door personen jonger dan 25. 

In 2019 geldt dat voor bijna de helft van de wijzigingen (47%). En dat terwijl de Transgenderwet stelt dat er na de wijzing slechts één nieuwe wijziging toegelaten is, via een procedure bij de familierechtbank. 

Een wijziging in geslachtsvermelding was bedoeld als een beslissing voor het leven. Op 19 juni 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat deze beperking van rechten ongrondwettelijk is

Gendergelijkheid 

Van januari tot september 2019 verzochten iets minder dan 400 mensen een  wijziging in hun geslachtsvermelding registreren.  

Voor het eerst is de genderverhouding daarbij gelijk: er zijn evenveel wijzigingen van vrouw naar man, als omgekeerd. Vóór de recente wijziging in de wetgeving was die verhouding jarenlang erg stabiel en ging het om twee derde transvrouwen, personen die bij geboorte geregistreerd werden als man en verder door het leven willen als vrouw. 

IGVM

Hoewel de nieuwe wet een grote stap in de goede richting is en genderidentiteit en genderexpressie wettelijk beschermde discriminatiegronden zijn, blijven discriminatie en transfobie in het dagelijkse leven een trieste realiteit. Het Instituut biedt ondersteuning aan slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie. 

Beeld: Timothy Junes
Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

%d bloggers liken dit: