Nederland zet verzwakte Russische LGBTI-activist uit

LGBT Asylum Support heeft opheldering gevraagd bij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD) over de uitzetting afgelopen week van een Russische LGBTI-activist. 

“Volledig verzwakt is hij maandag 11 november in een ziekenhuis in Moskou opgenomen”, schrijft LGBT Asylum Support. 

Tsjetsjenië

Het betreft een LGBTI-activist die getuige is in een onderzoek dat deze maand zal plaatsvinden door de Commissie Tegen Martelingen (CAT) van het Bureau van de Hoogcommissaris van de Mensenrechten (OHCHR) van de Verenigde Naties. Deze voert samen met het het Russian LGBT Network een onderzoek naar massagraven van holebi’s en transgenders in Tsjetsjenië.

E. is de enige overlevende en daarmee sleutelfiguur in een internationaal onderzoek in Tsjetsjenië. Het Russian LGBT Network heeft dit in een brief bevestigd”, aldus LGBT Asylum Support.

Haaks

“Deze belangenorganisatie is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  afgedaan als een instantie die ‘geen kijk heeft’ op E.’s asielaanvraag. Het besluit om hem af te wijzen staat ook haaks op de beslissing van Nederland in 2018 om samen met vijftien andere OVSE-lidstaten een groot onafhankelijk internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen van LHBTI’s in Tsjetsjenië af te dwingen.”

Asielverzoek

Sinds augustus 2019 onderzocht LGBT Asylum Support de eerdere afwijzing van het asielverzoek van E. 

Zijn asielverzoek werd afgewezen omdat de IND concludeerde dat E. geen bewustwordingsproces van zijn biseksuele gevoelens heeft doorgemaakt. 

“Een conclusie die kan worden aangemerkt als stereotypering door de IND en die in strijd is met werkinstructie 2018/9. Sinds deze werkinstructie van kracht is mag de IND geen afwijzingen meer baseren op basis van het al dan niet doormaken van een bewustwordingsproces. Bovendien werd door E. tijdens de rechtszaak die volgde op de afwijzing door de IND nog nieuwe feiten aangevoerd. Daardoor ontstaat de indruk dat het onderzoek in deze zaak door de IND onzorgvuldig uitgevoerd is.”

Spanje

Vervolgens vluchtte E. naar Spanje en deed zijn verhaal aan de media. 

LGBT Asylum Support vond voldoende bewijs om een herhaalde asielaanvraag op te starten. Op de terugreis naar Nederland werd E. echter in Duitsland staande gehouden en overgebracht naar Detentiecentrum Rotterdam

“Daar verzwakte zijn gezondheid. E. had last van een hoge bloeddruk, maar kreeg hiervoor in detentie geen medicatie behalve paracetamol. Vanuit het detentiecentrum deed E. zijn herhaalde asielaanvraag maar werd nogmaals door de IND afgewezen. Echter uit onderzoek achteraf, blijkt dat van meet af aan door een vormfout van de IND E. onrechtmatig in detentie verbleef.”

Fraude

Uit onderzoek van LGBT Asylum Support blijkt dat het voorlopige besluit om de asielaanvraag van E. wederom af te wijzen, genomen werd terwijl het gehoor nog plaatsvond. 

“Dit is een ernstige vorm van fraude door de IND. Vanwege de constatering van fraude en het op vele punten onzorgvuldige onderzoek door de IND maar ook de onrechtmatige detentiemaatregel, stelde LGBT Asylum Support een rapport van vijf pagina’s samen dat vandaag naar de staatssecretaris en Tweede Kamer is gestuurd.”

“Het is werkelijk ongekend en mensonwaardig”’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support. “Terwijl zijn interview met de IND nog plaatsvond, is er door de IND al een beslissing genomen. E. zocht internationale bescherming in Nederland maar trof een instantie aan die hem tot tweemaal toe afwees. Bovendien had hij niet in detentie moeten verblijven waar hij zelfs twee dagen in isoleercel geplaatst werd.”

“Omdat E. zijn missie belangrijker vindt dan zijn eigen behoefte aan veiligheid, besloot hij vrijwillig zijn tweede asielprocedure in te trekken”, vervolgt Kortekaas. 

“Met gevaar voor eigen leven terugkeren naar Rusland, is voor hem de enige methode om bewijslast openbaar te kunnen maken voor internationaal onderzoek. Nederland had hem echter nooit in verzwakte toestand uit mogen zetten. Dit is in strijd met internationale verdragen over de omgang met vreemdelingen.”

Beeld: Wikipedia
Bron: LGBT Asylum Support

%d bloggers liken dit: