Stop cultuursubsidies Het Roze Huis treft Antwerp Queer Arts Festival

Het Roze Huis – çavaria Antwerpen krijgt in 2020 nul euro subsidies van Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). In 2019 was dat 10.000 euro. Dat geld diende voor het Antwerp Queer Arts Festival (AQAF).

“We werden over het wegvallen van deze ondersteuning van de stad zelf pas gisteren op de hoogte gesteld via een brief. Daaruit kunnen we niet afleiden waarop de beslissing gebaseerd is. We hebben gevraagd naar meer informatie bij het kabinet van de schepen. Voor de duidelijkheid: gelijke kansen Antwerpen blijft wel structureel met ons samenwerken”, verduidelijkt Het Roze Huis.

Die 10.000 euro diende voor het queer kunstenfestival dat plaatsvindt rond Antwerp Pride in augustus

“Een festival waarover de schepen bij de laatste editie zei: ‘Het zijn niet onze gelijkgestemden die ons doen nadenken en onze blik verruimen. Het zijn net die andere stemmen die ons uitdagen om verder te kijken en dat is net wat deze editie van het Antwerp Queer Arts Festival belooft te doen: onze blik verruimen. Zo kunnen we blijven evolueren, als persoon, als stad, als samenleving.’ We kunnen dat zelf niet beter zeggen.”

“We zijn ook volop bezig met het uitwerken van een nog sterker cultureel aanbod doorheen het jaar. De cultuurmiddelen werden rechtstreeks ingezet in werking.”

Reorganisatie

De voorbije jaren werd Het Roze Huis gereorganiseerd. “We zijn van 2,5 vte (voltijdsequivalent) naar 2,1 vte gegaan. De absolute minimum om een provinciale werking te laten draaien. Wat we doen, doen we met vrijwilligers. Dat is waar we voor staan. In het kader van een festival of event, gaan die middelen dus rechstreeks naar het betalen van kunstenaars, sprekers, materiaal…niet naar personeelsinzet.”

En nu?

“Voor de organisatie van het Antwerp Queer Arts Festival is dit een flinke domper. We zullen zeker projectsubsidies aanvragen bij de stad, maar dit betekent afwachten wat het wordt. Ook op Vlaams niveau worden middelen teruggeschroefd en is het dus afwachten.”

Een editie 2020 komt er sowieso.

“De ticketverkoop is de beste manier om dat project te steunen. Structureel op de lange termijn gaan we moeten bekijken hoe we hiermee om gaan. Onze grootste troef in dit verhaal, zijn jullie: de partners waarmee we samenwerken, de vrijwilligers die de plannen maken én uitvoeren en een grote gemeenschap van mensen die wat wij doen als Het Roze Huis naar waarde schatten. Wij samen vormen de fundamenten van dat Huis en de cement die het samen houdt.” 

“Dat kan vele vormen aannemen: uw tijd, uw stem, uw samenwerking en ja, soms ook uw financiële steun. Onze werking steunen kan door een gift te doen via de ‘doneren’-knop op deze pagina.”

Doneren kan ook via hier.

Beeld: Antwerp Queer Arts Festival

%d bloggers liken dit: