Nederland stijgt in Rainbow Index Europe

Nederland staat weer in de top 10 van Europese landen waar LGBTI-mensenrechten goed geregeld zijn. Dat is het gevolg van het expliciete wettelijke verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen dat onlangs in werking trad.

Deze wet verbiedt discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidenteit en genderexpressie. Het verbod geldt onder meer op het werk, op school en bij dienstverlening. COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) hebben lang voor het verbod gepleit.

Nederland stijgt dankzij de nieuwe wet van de twaalfde naar de tiende plaats in Europa als het gaat om landen waar LGBTI-mensenrechten goed geregeld zijn. Dat blijkt uit de Rainbow Index Europe van ILGA-Europe.

“Het is gewoon super dat we weer vóóruit gaan in plaats van achteruit”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Op die weg wil ik verder: naar méér mensenrechten en méér acceptatie in een land waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken.”

Wat?

Wat kan Nederland doen om te stijgen in deze ranking? Hogere straffen invoeren bij discriminerend geweld, de mogelijkheid voor transpersonen om hun geslachtsregistratie onder de 16 jaar te wijzigen, een verbod op niet-medisch noodzakelijke behandelingen zonder toestemming van intersekse kinderen en een verbod op LGBTI-discriminatie in de Grondwet.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: