Protestantse Kerk in Nederland voorziet liturgie bij gendertransitie

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) biedt nu een landelijk vastgestelde liturgie waarvan gebruik gemaakt kan worden in een eredienst waarin een transgender persoon zich met een nieuwe naam presenteert en een zegen ontvangt. 

De PKN is daarmee het eerste kerkgenootschap in Nederland die dit mogelijk maakt en aan transgender personen een volwaardige plaats in de kerk geven.

Drenthe

Het idee voor de uitbreiding van het liturgische dienstboek is ontstaan bij een transgender vrouw uit Drenthe. Ze kreeg in haar eigen protestantse gemeente de zegen, maar ze wilde graag dat er een landelijke handleiding zou komen.

De Kerk riep daarop een werkgroep in het leven onder leiding van Theo Hettema, wetenschappelijk medewerker pastoraat bij de PKN. De werkgroep sprak voor het samenstellen van de liturgie onder anderen met transgenders en theologen.

Dienstboek

Het liturgische ritueel dat op grond van die gesprekken is ontwikkeld is nu toegevoegd aan het dienstboek dat de kerk al heeft voor speciale gelegenheden. De tekst bestaat uit een inleiding, een tekst voor naampresentatie en zegen van een transgender persoon in de eredienst, een paar aanvullende zegenteksten en liedsuggesties en gebeden voor persoonlijk en pastoraal gebruik.

Hettema vindt het nog moeilijk om in te schatten of de nieuwe liturgie binnen de PKN zal leiden tot meer acceptatie van transgender personen. “Dat zal gevarieerd blijven. In sommige gemeenten speelt het niet en sommige gemeenten zijn er heel blij mee.” 

De voorgangers hebben ook de mogelijkheid om er een persoonlijke draai aan te geven.

De PKN is de eerste kerk die landelijk een tekst voor transgenders vastlegt. Hettema wijst er wel op dat er binnen de Anglicaanse Kerk ook al rituelen bestaan om de naamsverandering te zegenen.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: