Seksueel geweld komt het meest voor bij biseksuele vrouwen

Seksueel geweld en grensoverschrijding komen veel vaker voor holebi’s dan bij heteroseksuelen. Maar liefst een derde tot de helft van de biseksuele vrouwen heeft dit meegemaakt. Dit blijkt uit een analyse van het kenniscentrum Rutgers gebaseerd op gegevens uit ‘Seksuele Gezondheid in Nederland 2017‘.

Rutgers deed onderzoek naar de seksuele gezondheid van mannen en vrouwen die zich aangetrokken voelen tot en/of seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

Binnen de groep biseksuelen is onderscheid gemaakt tussen mensen die evenveel of vooral op seksegenoten vallen (samengenomen), en mensen die vooral op het andere geslacht vallen.

Nog nooit is in Nederland zo gedetailleerd naar holebi’s gekeken. 

Seksueel geweld

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat seksueel geweld vaker voorkomt bij holebi’s dan bij hetero’s. Nu blijkt dat biseksuele vrouwen verreweg de meeste ervaring hebben met seksueel geweld. 

Bi-vrouwen

Ruim de helft van de biseksuele vrouwen die evenveel of vooral op vrouwen vallen, heeft dit meegemaakt. 

Dat geldt voor een derde van de biseksuele vrouwen die vooral op mannen vallen. 

Ter vergelijking: van de heteroseksuele vrouwen maakte 21% ooit seksueel geweld mee, en van de lesbische vrouwen 27%. De eerste ervaringen met seksueel geweld hebben biseksuele vrouwen vaak tussen de 10 en 14 jaar. 

Onder mannen zien we de meeste ervaringen met seksueel geweld bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dit zijn homoseksuele en biseksuele mannen. Een kwart van hen heeft seksueel geweld meegemaakt. 

Van de heteroseksuele mannen heeft 5% ervaring met seksueel geweld. Meestal hebben homo- en bi-mannen seksueel geweld ervaren tussen hun 15de en 19de jaar, vaak rond hun coming-out, en buiten de context van een vaste relatie. 

Prevalentie

In de tabel hierboven staan de prevalentiecijfers seksueel geweld voor alle groepen die onderscheiden zijn, en de totale percentages ervaring met seksueel geweld onder mannen en vrouwen.

Seksueel actiever

Het onderzoek laat ook zien dat MSM en biseksuele vrouwen seksueel actiever zijn dan hetero’s. 

Ze hebben vaker seks en meer (losse) sekspartners dan hetero’s. 

Ook gebruiken ze vaker alcohol of verdovende middelen bij seks en doen ze meer aan sexting en online dating. 

Deze factoren vergroten mogelijk ook de kans om een sekspartner tegen te komen die over je grenzen gaat. 

Dialoog aangaan

“Om meer te weten te komen over de factoren die een rol spelen bij de seksueel geweldservaringen en hoe je kunt zorgen dat seksuele contacten plezierig blijven, moeten we meer weten over de ervaringen van holebi’s”, klinkt het bij Rutgers. 

“Jongeren kunnen hiervan leren. Ook is het van belang om te kijken hoe er binnen de holebigroepen met elkaar wordt omgegaan en welke sociale normen en gewoontes er gelden over wat oké is. Hier kunnen we vervolgens het gesprek over aangaan.”

“Dit onderzoek laat zien dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen verschillende groepen holebi’s, als het gaat om gezondheid.”

Beeld: Wikipedia
Bron: Rutgers

%d bloggers liken dit: