Regenboog.rood vraagt update Belgisch Hiv-plan

Op Wereldaidsdag vraagt Regenboog.rood, het LGBT-netwerk van de sp.a een update van het Belgisch HIV-plan en wil dat de regeringen in België snel werk maken van extra investeringen in preventie, inclusief een toegankelijk en laagdrempelig soa- en hiv-testbeleid. 

Andere aandachtspunten zijn voor de socialisten: investeren in kwaliteitsvolle en multidisciplinaire hiv-zorg, bestrijden van hiv-gerelateerde discriminatie en het wegnemen van barrières die de toegang tot PrEP belemmeren zoals kostprijs n wachttijden.

Beeld: Wikipedia, Timothy Junes

%d bloggers liken dit: