Nederland start parlementair werk om strijd tegen homofobie en transfobie in Grondwet te schrijven

In Nederland is de parlementaire behandeling van het expliciete verbod op discriminatie van holebi’s en transgenders in artikel 1 van de Grondwet gestart. 

De Tweede Kamer spreekt dan over een wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks).

Garantie voor de toekomst

Volgens COC Nederland is er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel bereikt voor holebi’s, transgenders en intersekse mensen. 

Zo kwam er een einde aan strafbaarheid en werd het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. COC wil dat die zwaar bevochten LGBTI-rechten nu worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties van deze rechten gebruik kunnen maken.

Volgens COC is een duidelijke Grondwettelijke opdracht aan de politiek vandaag de dag nog altijd hard nodig, bijvoorbeeld gezien het geweld en de discriminatie waar LGBTI’s mee te maken krijgen. 

Een grondwettelijke garantie dat LHBTI-rechten in stand blijven is ook belangrijk voor de toekomst. “Want de maatschappelijke en politieke wind kan draaien. Rechten van LHBTI’s die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan”, aldus COC. 

De Grondwet is een opdracht aan de wetgever.

Huidige toestand

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet alleen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LGBTI-discriminatie ontbreekt. De wetgever dacht bij de totstandkoming van het Grondwetsartikel dat dit onderwerp nog te zeer in de ‘taboesfeer’ lag.

Bergkamp, Van den Hul en Özütok willen seksuele gerichtheid als verboden discriminatiegrond toevoegen aan artikel 1 Grondwet. 

COC heeft de Kamer gevraagd om ook te verduidelijken dat de Grondwet discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verbiedt.

Lange procedure

Een grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel moet eerst met een gewone meerderheid worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Na verkiezingen wordt het voorstel opnieuw behandeld, en dan moet het met een twee derde meerderheid worden aangenomen. Op donderdag 5 december begon het eerste deel van de behandeling in de Tweede Kamer.

Behalve seksuele gerichtheid willen D66, PvdA en GroenLinks ook discriminatie wegens handicap expliciet verbieden in artikel 1 Grondwet.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: