Nederland werkt aan opvang plan voor dak- en thuisloze LGBT-jongeren

Nederland werkt aan een ‘verbeterplan’ voor de opvang van jonge thuis- en dakloze holebi’s en transgenders. 

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor een verbeterplan aangenomen, dat was ingediend door Vera Bergkamp (D66) en Antje Diertens (D66). Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (ChristenUnie) gaat het plan laten uitwerken.

COC Nederland wil dat de zorg voor dak- en thuisloze LGBTI-jongeren verbetert. “De jeugdzorg zou meer oog moeten krijgen voor het oplossen van de problemen waar deze groep tegenaan loopt. Ook moeten er meer opvangplekken komen. Nu zijn er in Amsterdam bijvoorbeeld maar twee opvangplekken voor deze groep.”

700

In Nederland zijn er zeker 700 dak- en thuisloze LGBTI-jongeren. “Mogelijk zijn dat er in praktijk veel meer. Volgens buitenlands onderzoek is er namelijk sprake van een sterke oververtegenwoordiging: 25 tot 40% van de dak- en thuisloze jongeren in landen als de Verenigde Staten en Canada is holebi, transgender of interseks.”

Minister van Emancipatie Ingrid van Engelshoven (D66) spreekt van een blinde vlek: “We hebben eigenlijk onvoldoende zicht op het aandeel op dak- en thuisloze jongeren met een LGBTI-achtergrond. Wat zijn nou hun specifieke vragen en problemen?”

Onder de radar

Jonge dak- en thuisloze holebi’s en transgenders staan vaak niet op de radar van de reguliere dak- en thuislozenzorg. Er is daar vaak een gebrek aan kennis en sensitiviteit om de jongeren te helpen bij problemen die samenhangen met de reacties op seksuele geaardheid of genderidentiteit. 

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: