Waarvoor kunnen de extra dienstvrijstelling voor transgenders bij de Vlaamse Overheid gebruikt worden?

Transgender ambtenaren van de Vlaamse Overheid kunnen voortaan aanspraak maken op twintig dagen dienstvrijstelling voor transgenderzorg

De twintig dagen kunnen gebruikt worden voor:

  • psychologische begeleiding;
  • fertiliteitsgesprekken;
  • consultaties bij de endocrinoloog, logopedist en dermatoloog;
  • consultaties voor en na chirurgische ingrepen

Let wel: de chirurgische ingrepen zelf zijn niet inbegrepen in dit recht. Daarvoor doe je een beroep op het ziekteverlof. Overige dagen die nodig zijn voor de zorg, vraag je aan als gunst of in de vorm van jaarlijks verlof. 

De dienstvrijstelling wordt enkel gegeven als je een attest kunt voorleggen.

De maatregel geldt voor iedereen die statutair of contractueel is bij de diensten van de Vlaamse Overheid. Alle informatie op de website van de Vlaamse Overheid.

Deze maatregel is een uitwerking van een van de vele actiepunten die het Transgender Infopunt formuleerde aan de Vlaamse Overheid. Het TIP screende de Vlaamse Overheid als werkgever op transgendervriendelijkheid en stelde een reeks actiepunten voor. Je kan er hier meer over lezen, en het beleidskader kan je hier downloaden.

Beeld: Wikipedia
Bron: Transgender Infopunt

%d bloggers liken dit: