Çavaria lanceert Europees project rond genderdiversiteit bij kinderen en adolescenten

In het najaar van 2019 startte çavaria het project ‘Diversity and Childhood – Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe‘ (DaC). De Europese Commissie financiert het project dat loopt in negen verschillende landen en dat focust op genderdiversiteit in de kindertijd en tijdens de adolescentie (van 6 tot 18 jaar).

DaC zal in kaart brengen hoe kinderen en tieners staan tegenover genderdiversiteit, zowel bij zichzelf als bij andere kinderen. Op die manier willen de deelnemende partnerlanden negatieve attitudes en overtuigingen veranderen ten opzichte van gendervariante kinderen. 

Omdat kinderen zich vaak nog niet bewust identificeren met een bepaalde genderidentiteit wordt niet de term transgender maar gendervariant gebruikt. Kinderen moeten immers zelf kunnen ontdekken waar ze zich goed bij voelen, en niet in een vast ‘hokje’ geplaatst worden.

Schoolklimaatenquête

De Vlaamse Schoolklimaatenquête van 2017 toont aan dat maar liefst 41% van de LGBT+-leerlingen zich onveilig voelt vanwege hun seksuele oriëntatie. 

Bijna een kwart (24,2%) van de LGBT+-leerlingen vermijdt de toiletten en/of de kleedkamers op school omdat ze zich onveilig voelen. 26,8% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met fysiek geweld vanwege hun seksuele oriëntatie en 17,3% vanwege hun genderexpressie.  

43% van de LGBT+-leerlingen kreeg te maken met seksuele intimidatie. Schoolpersoneel of andere leerlingen reageren daarenboven slechts in de helft (49%) van de gevallen op LGBT+-negatieve uitspraken.

Veiligere schoolomgeving

DaC zal over een periode van twee jaar trachten deze cijfers te verbeteren. Het project richt zich daarom niet alleen naar kinderen en adolescenten, maar ook naar maatschappelijke actoren die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen zoals leerkrachten, gezondheidswerkers, maatschappelijk werkers en gezinnen. 

DaC zal deze actoren de juiste tools aanreiken om op een correcte manier om te gaan met genderdiversiteit in de kinder- en tienertijd.

Kinderen uit negen landen

Het project zal daarnaast ook actief samenwerken met kinderen uit alle negendeelnemende landen om verschillende materialen te ontwikkelen. 

Er komt onder meer een interactieve app voor kinderen en tieners zelf, een handboek voor professionals, alsook verschillende trainingen voor relevante maatschappelijke actoren. 

Het doel van deze trainingen is vaardigheden en competenties te verbeteren wat betreft omgaan met genderdiversiteit in de kindertijd.

Deelnemende partners

Deze instellingen nemen deel:

  • Universiteit van Girona in Spanje;
  • Autonome Universiteit van Barcelona in Spanje;
  • Opvangcentrum voor Gezinnen en Kinderen (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού) in Griekenland;
  • Samenleving voor Antidiscriminatieonderwijs (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) in Polen;
  • Zagreb Pride in Kroatië;
  • Universiteit van Ljubljana in Slovenië;
  • Vereniging Achtergrond (Háttér Társaság) in Hongarije;
  • çavaria in België;
  • Litouwse Homoliga (Lietuvos Gėjų Lyga, LGL) in Litouwen.

Beeld: Wikipedia
Bron: çavaria

%d bloggers liken dit: