Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle: app die seksuele geaardheid voorspelt is consumentenbedrog

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) bevestigt het vermoeden van Vlaams Parlementslid en senator Stephanie D’Hose (Open Vld) dat de Brusselse app 122 Shades of Gay consumentenbedrog is.

D’Hose had de minister om uitleg gevraagd. “Als minister bevoegd voor consumentenzaken, kan ik verwijzen naar de bepalingen van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht die misleiding van de consument verbieden. Stellen dat een test een bepaalde waarde heeft, terwijl het wetenschappelijk duidelijk is dat die waarde evengoed van tal van andere factoren afhangt, die niet zijn opgenomen in die test, is voor mij misleiding, wanneer de consument daar niet duidelijk wordt over ingelicht”, aldus minister Muylle.

Stephanie D’Hose is tevreden dat de minister expliciet bevestigt dat deze app een vorm van consumentenbedrog is en de aanbieders ervan dus ook daadwerkelijk kunnen worden vervolgd. 

In dit geval werd er echter geen opdracht geven tot vervolging gezien de app intussen niet meer wordt aangeboden.

Precedent

D’Hose is alvast tevreden met dit duidelijk antwoord dat een sterke precedentwaarde heeft. 

“Wie dergelijke apps in de toekomst wil aanbieden weet heden dat dit een vorm van consumentenbedrog is en bijgevolg ook een strafrechtelijke inbreuk is.  Deze app promoveerde een controversiële en niet wetenschappelijk onderbouwde stelling en dit louter om er snel geld aan te verdienen.” 

“Aanbieders van dergelijke apps zullen heden wel twee maal nadenken alvorens dit aan te bieden gezien dit expliciet een strafrechtelijke inbreuk is en dat zij bijgevolg het voorwerp kunnen uitmaken van een onderzoek door de Economische Inspectie“, besluit D’Hose.

Beeld: Pixabay
Bron: Stephanie D’Hose

%d bloggers liken dit: