Çavaria zoekt bestuurders voor 2020-2022

Çavaria zoekt nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Ideaal voor wie de LGBT-koepel mee wil (be)sturen.

De Raad van Bestuur (RvB) van çavaria vzw staat in voor de algemene strategie en bepaalt de koers van de vereniging. De RvB beslist dus over de strategie van de vereniging binnen het kader van het beleidsplan 2021-2025 uitgezet door de Algemene Vergadering.

De RvB overziet de goede implementatie van het beleidsplan door het management en evalueert en stuurt bij waar nodig. De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor een goed beheer van de organisatie.

Deze inhoudelijke en strategische beslissingen worden genomen op basis van input van het personeelsteam, expertise van derden en eigen kennis en inzicht. Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering gebeuren door het personeelsteam van çavaria en de vrijwilligerswerkgroepen.

Klik hier voor meer details en welk engagement van je verwacht wordt. Je kan er ook meteen kandideren. Dat kan tot 7 februari. 

Beeld: çavaria

%d bloggers liken dit: