Antidiscriminatiewetgeving uitgebreid met seksekenmerken

De aanpassing van de Transgenderwet of Genderwet in België betekent dat je nu niet alleen beschermd wordt tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie (holebi’s), genderidentiteit en genderexpressie (transgenders) maar nu ook tegen discriminatie op grond van seksekenmerken (intersekse personen). 

“Zowel op Vlaams als op federaal niveau ben je dankzij de genderwet beschermd tegen discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie”, aldus Transgender Infopunt (TIP).

“De Genderwet (één van de drie antidiscriminatiewetten in België) werd nu uitgebreid met het criterium ‘seksekenmerken’, dat wil zeggen dat intersekse personen van nu af expliciet beschermd zijn tegen discriminatie in de Belgische wetgeving.”

Bij wie?

Het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Vlaamse Ombudsdienst zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van meldingen met betrekking tot discriminatie op basis van gender. 

Wat?

Deze bevoegdheid wordt nu dus fors uitgebreid met de criteria vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, adoptie en medisch begeleide voortplanting en seksekenmerken. 

Wie na de inwerkingtreding van de wetswijziginggediscrimineerd wordt op basis van één van deze criteria, kan gratis en in alle vertrouwen bij het Instituut terecht voor inlichtingen en juridische steun.

Beeld: Wikipedia
Bron: Transgender Infopunt

%d bloggers liken dit: