Aandacht in regeerakkoord én besparingen: Vlaanderen blaast warm en koud over welzijn en LGBT’s

Vlaanderen gaat voor “een sterke beleidsmatige en financiële verankering van de LGBTQI+-gemeenschap binnen het brede welzijnsbeleid”, staat in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024. Anderzijds bespaart Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op welzijnsinitiatieven. Çavaria is ongerust.

Het zinnetje in het regeerakkoord is niet onbelangrijk, zegt beleidsmedewerker welzijn bij çavaria Thomas Jans bij ZIZO

Wettelijk gezien boeren Vlaanderen en België niet slecht. “Toch is er nog werk nodig als het om welzijn gaat, kijk maar naar de suïcidecijfers. Die zijn bij holebi’s en transgender personen een stuk hoger als je ze vergelijkt met de algemene cijfers. Nu komt het er op aan om die wetten te realiseren: dat ze bestaan, is een ding, maar ze omzetten in de praktijk blijft noodzakelijk. Onderwijs, de werkvloer, geweld en discriminatie blijven aandachtspunten want ook die thema’s hebben een invloed op het welzijn van mensen.”

Concreet

De zin in het regeerakkoord betekent volgens Jans dat de Vlaamse overheid bereid is structurele subsidies te voorzien voor welzijnsprojecten. “Çavaria heeft op het gebied van welzijn al samengewerkt met de overheid. Zo krijgt Lumi, onze info- en opvanglijn, subsidies van de overheid.”

“Het departement van Gelijke Kansen geeft çavaria subsidies en dat moet ook zo blijven. De samenwerking met andere departementen, waaronder Welzijn en Onderwijs, moeten daar bovenop komen. We moeten op alle aspecten inzetten, zodat mensen in elke situatie gelijke kansen krijgen.”

Drie wensen

Çavaria heeft drie wensen in de samenwerking met de Vlaamse overheid. 

“Een eerste is onderzoek naar het fysieke en mentale welzijn van personen die LGBTI zijn. Zowel algemene- als gezondheidsenquêtes stellen te weinig vragen over de genderidentiteit en seksuele voorkeur van de bevraagden. Dat maakt conclusies trekken over evoluties op lange termijn onmogelijk. Die zijn, net als meer en specifieke onderzoeken, nodig om te weten waar beleid rond gevoerd moet worden”, aldus Jans. 

“Een tweede punt is preventieve werking. Çavaria streeft naar een genderinclusieve samenleving omdat LGBTI+-personen zich dan beter voelen. Op zijn beurt zorgt dat voor minder problemen met hun mentale gezondheid. Om zo’n genderinclusieve samenleving te bereiken, moet de overheid vooral inzetten op een veilige schoolomgeving, een inclusieve werkvloer en de directe sociale omgeving zoals familie en vrienden.”

“Een derde en laatste punt is hulpverlening, die aangepast moet zijn aan de specifieke behoeften van LGBTI+-personen. De algemene hulpverlening zet daar namelijk nog te weinig op in. Het is belangrijk dat de LGBTI+- gemeenschap bij hen terecht kan voor hun vragen over seksualiteit en genderidentiteit, maar ook met zaken die daar niet aan gerelateerd zijn zonder dat hun identiteit een probleem vormt. Ten slotte moeten organisaties die al wel inzetten op deze behoeftes verder worden ondersteund.”

Besparingen

Vlaanderen gaat besparen op cultuur, maar ook op welzijn. Dat baart çavaria zorgen. 

“Een aantal van onze partnerorganisaties zijn genoemd als organisaties die zullen moeten besparen, waaronder: Sensoa, het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM), de CAW’s (Centra Algemeen Welzijnswerk, ex-OCMW‘s) en Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). De besparingen op het VLESP zijn intussen al teruggedraaid, maar toch blijft het onduidelijk hoe de besparingen er uit zullen zien. Veel van die organisaties werken ook nauw samen en besparingen betekenen dat ze minder mogelijkheden hebben om mensen te helpen. Zeker voor de gemeenschap is dat gevaarlijk, omdat het al zo’n kwetsbare groep is op vlak van welzijn.”

Çavaria steunt daarom ook sinds begin december de gemaanschappelijke campagne van het Vlaamse middenveld onder de noemer VuurWerk

Beeld: Wikipedia
Bron: ZIZO

%d bloggers liken dit: