Safe To Be: Çavaria sensibiliseert politie- en slachtofferdiensten

Çavaria ontwikkelde binnen het project Safe To Be by Speak Out een toolkit voor politie- en slachtofferdiensten. Die wordt deze week gelanceerd in het kader van de European Day for Victims of Crime op zaterdag 22 februari. 

De toolkit wil politieagenten de nodige vaardigheden bijbrengen om haatmisdrijven op een correcte manier te identificeren en te registreren. Dat heeft als doel een klimaat te creëren waarbij slachtoffers van holebifobe en transfobe haatmisdrijven zich veilig voelen om misdrijven tegen hen begaan aan te geven.

Veel slachtoffers van haatmisdrijven tegenover de LGBTI-gemeenschap geven de misdaad niet aan. Het misdrijf herbeleven in het bijzijn van een vreemde kan een bijkomend psychologisch trauma veroorzaken. 

Relevante informatie

Pas wanneer een slachtoffer zich veilig voelt, zal die alle relevante informatie voor een correcte registratie mee kunnen geven. Het doel is om trainers van politiediensten stap voor stap te begeleiden bij een interactieve workshop. Door inzicht te krijgen in de bijkomstige stress van het slachtoffer tijdens een aangifteprocedure, leren agenten hoe ze een sfeer van veiligheid kunnen creëren.

Wanneer slachtoffers beter geholpen worden en haatmisdrijven consequenter aangegeven worden, zullen we een beter zicht krijgen op hoe vaak anti-LGBTI-haatmisdrijven voorkomen. 

Zo kan het beleid aangepast worden, waardoor zowel de schaal als de impact van haatmisdrijven in de gemeenschap zullen afnemen.

Doelgroep

De toolkit richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in het trainen van politiepersoneel. Het is voor een trainer een praktische en efficiënte gids bij het ondersteunen van politiepersoneel in hun contact met slachtoffers van anti-LGBTI-haatmisdrijven. 

Met een goed begrip van de inhoud van de toolkit kunnen de deelnemers leren om anti-LGBTI-haatmisdrijven te voorkomen en er beter op te reageren, waardoor ze effectiever met LGBTI-gemeenschappen kunnen interageren, en het vertrouwen in en de samenwerking met politiediensten kunnen heropbouwen.

Inhoud toolkit

Enerzijds bevat de toolkit een groot luik interactief leren. Door middel van verhaalvertelling, talrijke concrete casussen en rollenspellen worden de deelnemers in het perspectief van de slachtoffers geplaatst. Zo wordt de empathie voor slachtoffers van LGBTI-misdaden vergroot. Daarbovenop is er ook een deel theorie. Hierin zit zeer veel informatie over het thema en doorverwijzingen naar externe bronnen. Het focust op kennis over LGBTI-thema’s, haatmisdrijven en wetgeving.

Het project werd medegefinancierd door het REC-programma van de Europese Unie en verspreid door negen partnerlanden.

Beeld: Timothy Junes
Bron: çavaria

Een gedachte over “Safe To Be: Çavaria sensibiliseert politie- en slachtofferdiensten

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: