Voorlopig geen verbod op behandelingen van intersekse kinderen zonder inspraak

Er komt voorlopig geen verbod op behandelingen op de geslachtskenmerken van intersekse kinderen voor ze instemming (consent) kunnen geven. Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) lanceert wel een sensibiliseringscampagne. 

Intersekse personen zijn mensen met een biologische variatie in geslachtskenmerken. Ze zijn noch ‘strikt mannelijk’, noch ‘strikt vrouwelijk’.

Als jong kind worden deze mensen  vaak behandeld zodat ze wel man of vrouw worden. Artsen en ouders doen dat dan – uiteraard – zonder instemming van het kind, dat nog te jong is om een geïnformeerde beslissing te nemen.

Mensenrechten

Wereldwijd beginnen staten en landen te beseffen dat dit niet (meer) kan. “Vanuit internationaal mensenrechtenperspectief is zelfs maar één optie mogelijk”, zegt Pieter Cannoot van het mensenrechtencentrum van de Universiteit Gent in ‘De Ochtend‘ op Radio 1

Maar zo’n verbod ligt in België niet in de pijplijn. “Soms is het levensnoodzakelijk om in te grijpen en dan moet men dat ook doen”, zegt bevoegd minister Muylle aan VRT NWS

“Vaak kan men ook wachten tot in de puberjaren om een beslissing te nemen. Het is aan de ouders om dat samen met de arts te beslissen. Ik wil alleen dat dit op basis van goede informatie gebeurt.”

De minister start daarom een sensibiliseringscampagne. Van een strikt verbod op behandelingen zonder persoonlijke toestemming wil minister Muylle voorlopig niet weten. 

“Voor mij gaat dat te snel”, zegt ze. “De eerste stap is sensibiliseren. Daarna moeten we bekijken welke wetgevende initiatieven er moeten komen.”

België

Elke dag worden in België een vijftal baby’s geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Dat is één op de zestig geboortes. 

Intersekse personen maken 1,7% van de bevolking uit. Dat is volgens belangenorganisatie Intersekse Vlaanderen zowat evenveel als er mensen zijn met rood haar.

Intersekse is een complex gegeven met vele tientallen variaties waarbij kinderen niet geboren worden met zuiver mannelijke of zuiver vrouwelijke geslachtskenmerken. 

Het kan gaan om een variatie op gebied van chromosomen, hormonen, interne of externe geslachtsorganen. Het heeft niets te maken met geaardheid.

Beeld: Wikipedia
Bron: VRT NWS

%d bloggers liken dit: