Open Vld wil anonieme aangifte van homofoob geweld via internet en app

Uit recentste cijfers die senator Stephanie D’Hose (Open Vld) bekwam van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) blijkt het aantal bij de politie geregistreerde feiten van homofobie op jaarbasis licht gedaald te zijn van 187 incidenten in 2017 naar 172 incidenten in 2018.

“Opvallend is dat tendens geenszins gelijklopend is als men naar de cijfers per gewest kijkt”, aldus D’Hose.

Brussel gaat tegen de trend in en stijgt (van 38 naar 45), Vlaanderen blijft nagenoeg status quo (65 incidenten in 2017, 61 in 2018) en Wallonië laat een stevige daling optekenen (van 84 naar 66).”

“Deze cijfers roepen wat mij betreft meer vragen dan antwoorden op”, aldus D’Hose. 

“We weten dat er wat betreft homofoob geweld sprake is van een grote mate van onderrapportering. De drempel voor slachtoffers van homofoob geweld om naar de politie te stappen is ondanks de geleverde inspanningen vanwege deze laatste nog steeds hoog.”

Verschil met ervaring

“De algemene daling wat betreft het aangiftes van homofobe incidenten staat in schril contrast met de signalen die ik blijf ontvangen van de LGBTI+-gemeenschap. Is er daadwerkelijk sprake van een daling van homofoob geweld of is niet veeleer sprake van een verder toegenomen onderrapportering?”

“Deze cijfers interpelleren. Ofwel is de tendens in Brussel een grootstedelijk fenomeen, ofwel is er sprake van een toegenomen terughoudendheid in de andere gewesten om klacht in te dienen voor homofoob geweld.”, zegt de senator.

D’Hose is het eens met minister De Crem dat er de laatste jaren concrete stappen werden gezet vanuit de politie en Justitie om de aangiftebereidheid van slachtoffers te verhogen. 

Zo werden op grond van een nieuwe omzendbrief referentieambtenaren binnen de eerstelijnsdiensten van de Federale Politie aangeduid en opgeleid om slachtoffers van bovengenoemde misdrijven in de beste omstandigheden te onthalen en hun klacht te behandelen.

Anonieme aangifte

D’Hose heeft een voorstel klaar dat de anonieme aangifte voor slachtoffers van homofoob geweld landelijk wil invoeren. 

Het is de expliciete bedoeling om slachtoffers over de streep te trekken en dit door op een heel eenvoudige wijze en zonder rompslomp anoniem klacht te kunnen indienen.

“Deze maatregel is zeer eenvoudig in te voeren en het brengt homofoob geweld zeer snel in kaart. Aldus kunnen de politiediensten concreet en snel optreden. Heden hebben zij pas veel te laat weet van homofoob geweld.”

De mogelijkheid voor slachtoffers van homofoob geweld om anoniem klacht in te dienen bij de politie bestaat reeds in Nederland en werkt daar goed.

Het voorstel voorziet expliciet in de mogelijkheid om klachten van homofoob geweld te kunnen indienen via het internet en via een app. 

“Dit verlaagd verder de aangiftedrempel. Ook in buurlanden waaronder Nederland wordt hiervoor een aparte website op landelijk niveau voorzien”, weet D’Hose.

“We tasten nu al jaren in het duister wat betreft het daadwerkelijk aantal gevallen van gaybashing. De recente officiële cijfers gaan alle kanten uit en roepen meer vragen dan antwoorden op”, besluit de liberale senator. 

Beeld: Stephanie D’Hose, Open Vld
Bron: persbericht Stephanie D’Hose

%d bloggers liken dit: