Vlaams Parlement veroordeelt holebifobie en transfobie in de Europese Unie en in de wereld

Verschillende leden van het Vlaams Parlement hebben een voorstel tot resolutie ingediend om holebifobie en transfobie in de Europese Unie en in de wereld te veroordelen. 

Aanleiding zijn de LGBT-vrije zones in Polen. Maar ook elders in Europa en daarbuiten is er veel state sponsored homophobia

Paul Van Miert (N-VA), Annick Lambrecht (sp.a), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D’Hose (Open Vld) en Stijn Bex (Groen) dienden een voorstel tot resolutie in. 

Voorstel van resolutie van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D’Hose en Stijn Bex over het veroordelen en bestrijden van openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbtqi+-personen in de Europese Unie en in de wereld‘. 

De parlementsleden vragen de Vlaamse Regering:

1: alle mogelijke schendingen van de rechten van de lgbtqi+-personen in de EU en wereldwijd krachtig te veroordelen;
2: in samenwerking met de Federale Regering, de Europese Unie en de inter-nationale gemeenschap en met stakeholders de oprukkende haat of discriminatie ten aanzien van lgbtqi+-personen zowel in de EU als daarbuiten een halt toe te roepen, en openbare discriminatie en haatzaaiende uitla-tingen ten aanzien van lgbtqi+-personen te veroordelen en via diplomatieke weg bij de betrokken politieke leiders aan te kaarten;
3: op Europees niveau het voortouw te nemen om gezamenlijk politieke druk uit te oefenen op landen die homoseksualiteit strafbaar stellen, in het bij-zonder landen waar de doodstraf nog geldt, met het oog op het decriminaliseren van homoseksualiteit;
4: in  haar  internationale  betrekkingen  respect  te  eisen  voor  de  universele waarde  van  de  gelijkheid  van  alle  individuen,  ongeacht  hun  seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie of seksekenmerken, en dat respect ook zelf actief uit te dragen door erop te wijzen dat lgbtqi+-rechten grondrechten zijn die moeten worden gegarandeerd en gehandhaafd. Dat houdt ook in dat alle wetten en officiële handelingen die homoseksualiteit en lgbtqi+-activisme strafbaar stellen, worden herzien;
5: erop toe te zien dat verenigingen en organisaties die banden hebben met religieuze  of  ideologische  overtuigingen,  geen  haat  of  discriminatie  ten aanzien van de lgbtqi+-gemeenschap verspreiden in onze samenleving.

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: