Çavaria gaat internationaal

Çavaria breidt haar werkgebied uit. De organisatie zet zich al ruim veertig jaar in voor de rechten en het welzijn van LGBTI-personen in Vlaanderen en Brussel. Nu kijkt ze ook over de landsgrenzen heen.

Centraal in het internationaal werk staan de noden van de activisten en LGBTI-personen in het buitenland. 

“Onze acties moeten holebi’s, transgender en intersekse personen ter plaatse vooruithelpen. Het mag niet de bedoeling zijn om gewoon ons eigen geweten te sussen”, legt woordvoerder Jeroen Borghs uit. 

Daarom luistert çavaria goed naar wat de collega’s in het buitenland zelf aangeven nodig te hebben. Dat kan verschillen van land tot land en van situatie tot situatie. 

“Een gedegen kennis en analyse van de lokale context en het opbouwen van een goede band met de lokale LGBTI+-activisten en -organisaties is daarom essentieel. Vertrouwen creëren en een echte band smeden is fundamenteel voor de realisatie van zo’n project”, gaat Borghs verder. 

Çavaria houdt de vinger aan de pols door regelmatige bezoeken en uitwisseling met de lokale partners.

Beleids- en lobbywerk

Een ander belangrijk aspect in het werk van çavaria is beleids- en lobbywerk. Çavaria volgt de internationale ontwikkelingen op vlak van seksuele en genderdiversiteit nauw op. Daarom is de organisatie onder meer lid van ILGA-Europe en ILGA World.

Daarnaast pleit çavaria voor expliciete LGBTI+-inclusiviteit bij de actoren van het Belgische buitenlands beleid. 

“We dringen er bij de bevoegde ministeries, bij ontwikkelingsngo’s en bij ambassades op aan dat ze in hun werk rekening houden met de uitdagingen van LGBTI+-personen en er indien nodig specifiek op inzetten”, zegt Borghs. 

Çavaria werkt daarvoor samen met 11.11.11, de Federale Adviesraad Gender en Ontwikkelingssamenwerking en Perspective 2030.

Internationale voortrekkersrol

Internationaal gezien is België één van de koplopers als het gaat over de rechten van LGBTI-personen. Ons land staat al jaren aan de top van de Rainbow Index, die alle Europese landen rangschikt naar hoe holebi- en transgendervriendelijk hun wetgeving is.

“Uiteraard zijn er in ons eigen land nog veel uitdagingen op vlak van de rechten en vooral het welzijn van LGBTI-personen. Maar gezien onze bevoorrechte positie, vinden we dat we als organisatie de morele plicht hebben om ons ook buiten onze landsgrenzen in te zetten voor LGBTI-personen”, stelt woordvoerder Jeroen Borghs.

“Ook beschikken we hier over de nodige kennis, ervaring en expertise. We zien dat andere landen vergelijkbaar met België, zoals Nederland en Zweden veel actiever zijn op dit thema in hun buitenlands beleid”, zegt Borghs.

Concreet lopen er twe projecten. In Centraal-Afrika, in de regio van de Grote Meren biedt çavaria steun aan lokale LGBTI+-organisaties op vlak van organisatieontwikkeling en -management. 

Daarnaast werkt çavaria samen met FOS NGO aan een E-learning ‘Bedrijven en de inclusieve SDG’s’. 

De informatieve module moet bedrijven die actief zijn in Zuid-Afrika, wegwijs maken in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Çavaria biedt de bedrijven concrete tips hoe ze als werkgever aandacht kunnen hebben voor seksuele- en genderdiversiteit op de werkvloer.  

Beeld: çavaria
Bron: çavaria

%d bloggers liken dit: