VRAAG & ANTWOORD | Coronavirus COVID-19 en hiv

Sensoa stelde een lijst van vragen en antwoorden samen rond seks(ualiteit), intimiteit en hiv en aids in tijden van coronavirus COVID-19

Zijn mensen met hiv meer vatbaar voor het coronavirus (COVID-19)? 

Nee. Een persoon met hiv die succesvol onder behandeling is, heeft geen hoger risico op besmetting met het coronavirus. Voor mensen met hiv gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als voor iedereen.

Verloopt een corona infectie erger bij mensen met hiv? 

Waarschijnlijk niet. Er is (naar verwachting) geen verschil is voor het verloop van een corona-infectie bij mensen met hiv die op een succesvolle behandeling staan. Blijf wel je hiv-medicatie goed nemen, zodat het hiv-virus onderdrukt blijft en je weerstand optimaal is. 

Wanneer heeft een persoon met hiv meer risico op een corona-infectie? 

Iedereen heeft evenveel risico op corona op te lopen. Een persoon met hiv heeft een grotere kans op een ernstiger verloop van een corona infectie in deze situaties:

  • Slechte afweer: je hebt weinig CD4-cellen (minder van 200). In België heeft slechts een heel klein deel van mensen met hiv slechte afweer. 
  • Je hebt naast hiv ook een andere chronische aandoening: die aandoening kan de reden zijn dat je tot een risicogroep behoort voor COVID-19. Daaronder valt: hartaandoeningen; chronisch longlijden of astma; diabetes; nierziekte; verminderde weerstand (zoals door chemotherapie) .

Ook een hogere leeftijd (50+) brengt een verhoogd risico mee.  

Let op: het is niet zo dat mensen in deze risicogroepen sowieso COVID-19 krijgen of hier ernstig ziek van zullen zijn. Je hebt gewoon meer kans. 

Wat kan ik als persoon met hiv doen om een corona infectie te vermijden? 

  1. Volg de algemene maatregelen
  2. Heb geen onbeschermd en anoniem sekscontact
  3. Blijf je hiv-medicatie goed innemen 
  4. Eet gezond en beweeg voldoende

Wat als je als hiv-positief persoon symptomen hebt van een corona infectie? 

Volg de algemene richtlijnen. Heb je concrete klachten (koorts, hoest, kortademigheid)? Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Is je huisarts niet beschikbaar? Bel de huisarts van wacht. Vertel je symptomen en het feit dat je hiv hebt. 

Zal er wel genoeg hiv-medicatie zijn? 

De voorraad van hiv-medicatie is momenteel niet in gevaar. Sensoa deed navraag bij verschillende farmaceutische bedrijven en hiv-centra. Er is geen enkel signaal dat de productie of de aflevering van hiv-medicatie in het gedrang komt. 

Let op: Wacht niet tot het allerlaatste moment om je nieuwe medicatie op te halen. Zorg steeds dat je een beetje extra speling hebt tussen je laatste medicatie en wanneer je nieuwe medicatie haalt. Haal ook op tijd een nieuw voorschrift bij je arts. 

Hoe verloopt mijn opvolging bij de hiv-arts? 

Alle ziekenhuizen in ons land hebben niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opgeschort voor onbepaalde duur. Bel je hiv-referentiecentrum om te weten wat dit concreet betekent voor jouw opvolging. Controleer ook de informatie op de website van je centrum. 

In een aantal gevallen zal je hiv-arts op basis van een telefonische consultatie je een elektronisch voorschrift voor je medicatie geven. 

Hoe bereik ik Sensoa Positief tijdens de periode van corona maatregelen? 

Sensoa Positief is tijdens de corona-maatregelen enkel beschikbaar via telefoon en e-mail. Via telefoon: 078.151.100 (op maandag van 13u tot 16u en donderdagavond van 18u tot 21u). Via mail: positief@sensoa.be. Het forum Positief Contact blijft permanent beschikbaar.  

Wat als ik me angstig of eenzaam voel? 

Zoek menselijk contact op een veilige manier, maar vermijd sekscontacten. Sekscontacten vormen een zeer groot risico op overdracht van COVID-19. 

Wees gerust dat mensen met hiv die op een goede behandeling staan niet meer risico lopen dan anderen op een corona-infectie. De standaard voorzorgmaatregelen die gelden voor iedereen zijn ook voldoende voor jou.

Heb je toch specifieke zorgen over wat je hiv-status betekent in corona tijden? Sensoa Positief staat paraat om al je vragen over hiv te bespreken. Je kan ook steeds je zorgen bespreken op het forum Positief Contact.

Beeld: Timothy Junes
Bron: Alles over seks van Sensoa

%d bloggers liken dit: