NEDERLAND | Forse toename holebifobie op school

Veel meer holebi’s ervaren de laatste jaren discriminatie in het onderwijs. Dat blijkt een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar discriminatie in Nederland.

Het percentage lesbiennes, homo’s en bi’s dat discriminatie incidenten ervaart in het onderwijs verdubbelde bijna, van ca. 13% in 2013 naar ca. 25% in 2018. 

8% van de holebi’s stopte vanwege discriminatie zelfs met hun opleiding en één op de vijfentwintig volgt wegens discriminatie een opleiding onder hun niveau.

“Het is helaas geen verrassing, maar altijd weer triest om te zien hoe zwaar een deel van onze jonge holebi’s het nog altijd heeft op school”, aldus COC Nederland-voorzitter Astrid Oosenbrug in een reactie. 

“En dan zijn transgender jongeren en jongeren die te maken hebben met een stapeling van discriminatiegronden – zoals het meisje dat moslima én lesbisch is – hier nog niet eens in beeld.”

Regering

Oosenbrug wil dat minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob (ChristeUnie) de eisen voor de aanpak van LGBTI-discriminatie op school aanscherpt en dat docenten in hun opleiding verplicht moeten leren hoe discriminatie aan te pakken. 

Scholen zouden volgens de COC-voorzitter een duidelijke norm moeten stellen en handhaven dat LGBTI’s niet gediscrimineerd worden en dat er niet met bijv. ‘homo’ wordt gescholden.

Waarom?

De onderzoekers vonden geen duidelijke verklaring voor de toename van de discriminatie die holebi’s op school ervaren. 

COC Nederland denkt dat het mogelijk te maken heeft met een emancipatieparadox: LHB-jongeren staan steeds steviger in hun schoenen, komen eerder uit de kast, worden assertiever en pikken schelden met ‘homo’ en andere vormen van discriminatie niet meer. 

Daardoor worden de problemen rond discriminatie op school zichtbaarder. Het COC wil dat scholen en de overheid dit signaal van jongeren serieus nemen en maatregelen treffen.

Uit het SCP-onderzoek blijkt verder onder meer dat ongeveer een kwart (27%) van de Nederlandse bevolking in 2018 discriminatie heeft ervaren. Dat is ongeveer evenveel als in 2013. 

Naast holebi’s ervaren vooral mensen met een migratieachtergrond, moslims, jongeren en mensen met een beperking relatief veel discriminatie.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: