NEDERLAND | Asielzoekend homokoppel onder druk gezet om te verklaren dat alles oké is

In Nederland heeft LGBT Asylum Support staatssecretaris voor Asiel Ankie Broekers-Knol (VVD) gevraagd een onderzoek in te stellen naar een incident van homofobie in een asielcentrum.

Een koppel werd volgens de vereniging onder druk gezet een verklaring te tekenen waarbij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontlast werd van verantwoordelijkheid. “Dit gebeurde nadat deze asielzoekers in verband met hun fysieke en mentale conditie een verzoek hadden gedaan om geplaatst te worden in een LHBTI-unit.” 

“In een door het COA opgestelde notitie werd van het koppel geëist dat ze onder meer moesten verklaren dat zij ‘happy’ en ‘safe’ zijn in hun azielzorgcentrum en dat ze contact hebben met hun LHBTI-vertrouwenspersonen van het COA (die ze tot dat moment nog niet kenden). Het koppel kon deze verklaring niet afgeven omdat dit tegen hun geweten én de waarheid inging.”

“Het is zeer, zeer ernstig wat hier gebeurt”, vertelt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support die vanaf dag één dat dit koppel zwaar getraumatiseerd in Nederland aankwam, met beide in contact staat. 

“In moeilijke tijden waarin we elkaar zouden moeten ondersteunen en op elkaar moeten letten – zeker nu – zou dit niet moeten plaatsvinden. Dit koppel had al geen leven in land van herkomst en hier werd en gevraagd om leugens te schrijven door een organisatie waar zij afhankelijk van zijn en die bovendien betrouwbaar moet zijn. Dat is ontoelaatbaar en onacceptabel.”

Inmiddels is het koppel in samenwerking met een lokale COC Nederland-afdeling ondergebracht bij een gastgezin. 

Kortekaas: “We beseffen dat de coronacrisis van iedereen het uiterste vraagt. Maar omdat dit na een eerdere verkrachtingszaak in Dronten een tweede incident is waarin het COA kwetsbare asielzoekers onder druk zet om ontlastende verklaringen op te stellen, hebben we opnieuw de staatssecretaris om onderzoek gevraagd. Een onderzoek, op eerder voorstel van leden van de Tweede Kamer, wat niet door het COA zelf maar onafhankelijk uitgevoerd moet worden.”

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: