CORONAVIRUS | Çavaria: “Wie voor de crisis al in moeilijke omstandigheden leefde, krijgt het nu extra hard te verduren”

Çavaria is gecharmeerd door de solidariteit die merkbaar is deze coronavirus COVID-19-crisis, maar ziet ook risico’s. 

“De medische wereld doet zijn uiterste best om de pandemie het hoofd te bieden en verdient alle steun. Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en de noodmaatregelen volgen. Maar dat is niet genoeg. De Verenigde Naties roepen op om de mensenrechten niet uit het oog te verliezen. We moeten blijven opkomen voor gelijke rechten en kansen, en tegen discriminatie en uitsluiting. Wie voor de coronacrisis al in moeilijke omstandigheden leefde, krijgt het nu extra hard te verduren”, aldus de Vlaamse LGBT-koepel.

Extra steun voor holebi’s, transgenders en intersekse mensen

De N roepen onder meer op om extra aandacht te hebben voor LGBTI+-personen. “Zij zijn een extra kwetsbare groep omdat zij op vele plaatsen in de wereld niet dezelfde rechten genieten als de rest van de bevolking. Dat zorgt ervoor dat zij minder goede toegang hebben tot de gezondheidszorg en vaker in precaire situaties leven.” 

In Centraal-Afrika 

Ook in Centraal-Afrika, waar çavaria een coalitie van lokale LGBTI+-verenigingen ondersteunt, nemen de overheden drastische maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. 

“Net als in België zijn enkel nog essentiële verplaatsingen toegestaan. De impact op de LGBTI+-gemeenschap is groot. Door de discriminatie op de arbeidsmarkt leven heel veel LGBTI+-personen namelijk in armoede. Ze zijn vaak tewerkgesteld in de informele economie en worden betaald op dagelijkse basis. Zij vallen nu zonder inkomen en kunnen niet rekenen op steun of een werkloosheidsuitkering van de overheid. LGBTI+-personen die reeds in armoede leefden worden extra zwaar getroffen. Zij hebben niet de middelen om de meest essentiële zaken aan te kopen.” 

Daarnaast moeten mensen thuis blijven. Heel wat LGBTI+-personen hebben echter een problematische thuissituatie en worden niet geaccepteerd door hun familie of buren. “Dat leidt tot spanningen en verhoogt het risico op gewelddadige situaties voor LGBTI+-personen. Vluchten kan niet meer.” 

Çavaria maakt extra middelen vrij om onze partners in Centraal-Afrika te ondersteunen. “Het geld wordt gebruikt voor de crisisrespons van de lokale LGBTI+-verenigingen die daarmee de meest kwetsbare leden van de gemeenschap ondersteunen.” 

In België 

Ook in België kunnen LGBTI+-personen in extra kwetsbare situaties leven. 

Lumi verdubbelde daarom de chat-capaciteit. Je kan er op maandag-, woensdag- en donderdagavond terecht met je vragen of voor een babbel.

“We verzamelen ook tips voor verenigingen en individuen. Fysiek samenkomen kan momenteel niet maar er zijn een heel aantal online tools die je kan gebruiken om contact te houden. We geven mee waar je naast Lumi nog terecht kan als je het even wat moeilijk hebt, verwijzen je door naar online groepen waar je mensen kan ontmoeten, en lijsten een aantal activiteiten op om de verveling tegen te gaan.” 

“Blijf zorgdragen voor elkaar. Check regelmatig hoe het met de mensen in je omgeving gaat. Houd extra rekening met wie het extra moeilijk heeft. Mensen die omwille van leeftijd, gezondheidstoestand of beperking niet zo makkelijk om boodschappen kunnen. Mensen die het voor de coronacrisis financieel al moeilijk hadden. Mensen die op straat leven, speciale noden hebben of extra lijden onder eenzaamheid. Mensen die thuis in onveilige situaties leven, die een verslavingsprobleem hebben of die geen Nederlands spreken. Elk van ons kan een verschil maken.”

“Volg de regels. Hou het veilig. Samen komen we hier doorheen.”

Beeld: çavaria
Bron: çavaria  

%d bloggers liken dit: