NEDERLAND | Weer meer meldingen van LGBTI-discriminatie

In Nederland is het aantal aangiftes en meldingen van discriminatie van holebi’s, transgenders en intersekse mensen in 2019 weer gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse discriminatierapportage van politie, antidiscriminatievoorzieningen en Transgender Netwerk Nederland (TNN). COC Nederland wil dat minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) maatregelen neemt.

“Het is triest dat zoveel LGBTI’s te maken krijgen met discriminatie, maar het is positief dat mensen de moeite nemen om het te melden. Laten we dat vooral blijven doen. Samen laten we zien dat we discriminatie niet pikken en dat een stevige aanpak hard nodig is”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

“Homo”

Het aantal aangiften en meldingen van LGBTI-discriminatie steeg van 1.776 in 2018 naar 2.072 in 2019. 

De meest voorkomende vormen van LGBTI-discriminatie zijn discriminerende uitlatingen zoals schelden met ‘homo’ (998 gevallen), regelmatig gecombineerd met fysiek geweld (265), en verder bedreiging (260) en vijandige bejegening (240).

Nashville-verklaring

De toename van de meldingen wordt deels verklaard door de orthodox-protestantse Nashville-verklaring die begin 2019 verscheen. 

Vierenzeventig mensen maakten daarvan melding bij een antidiscriminatievoorziening. 

In de Nashville-verklaring worden LGBTI’s afgewezen en wordt de indruk gewekt dat holebi, trans* of intersekse ‘genezen’ kan worden. 

COC betoogde tegen de verklaring samen met activisten en andere organisaties. Het leidde onder meer tot een voorstel van VVD-Kamerlid Zohair El Yassini om conversietherapie of homogenezing wettelijk te verbieden.

Vierendertig mensen meldden zich bij een antidiscriminatievoorziening met een klacht over de afschaffing van de vergoeding van kunstmatige inseminatie voor vrouwenparen en single vrouwen. 

Kunstmatige inseminatie

Met activisten en collega-organisaties organiseerde COC een betoging en startte een petitie die bijna 100.000 keer werd getekend. Het protest leidde er toe dat kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) weer vergoed wordt.

Transgender

Het aantal meldingen van discriminatie tegen transgender personen stijgt voor het derde keer op rij. 

In 2019 registreerden antidiscriminatiebureaus en TNN samen 107 meldingen. In 2018 waren dat er 87 terwijl het er in 2016 nog maar 49 waren. 

Mensen worden bijvoorbeeld weggepest uit hun buurt of ontslagen omdat hun transitie te ‘schokkend’ zou zijn voor klanten.

TNN-voorzitter Brand Berghouwer vind het positief dat trans personen melding maken van discriminatie. Hij vreest dat discriminatie tegen trans* personen toeneemt. 

“De grotere zichtbaarheid van transgender personen doet misschien geloven dat de emancipatie vooruit gaat, maar trans personen krijgen nog dagelijks te maken met uitsluiting”, aldus Berghouwer.

Maatregelen

COC, TNN en NNID willen dat het kabinet meer maatregelen neemt tegen discriminatie. 

De organisaties pleiten onder meer voor gespecialiseerde discriminatierechercheurs, steun voor Roze in Blauw-politieteams en verplichte aandacht voor de aanpak van discriminatie op de politieacademie. 

Ook willen de organisaties dat discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken expliciet strafbaar wordt gesteld.

In totaal werd er vorig jaar 9.868 keer melding of aangifte van discriminatie gedaan; 5.487 keer bij de politie en 4.382 bij antidiscriminatiebureaus. 

Dat is een toename tegenover 2018. Herkomst was bij zowel de politie als bij antidiscriminatievoorzieningen de discriminatiegrond die het vaakst werd vastgelegd (in totaal 4078 keer). 

Bij de antidiscriminatievoorzieningen werd daarnaast vaak melding gedaan van discriminatie op de gronden handicap (552 keer) en geslacht (515). De politie registreerde verder verhoudingsgewijs vaak de gronden seksuele gerichtheid (1.603) en antisemitisme (768).

Melden van discriminatie kan onder meer bij politie (Roze in Blauw), antidiscriminatievoorzieningen, het College voor de Rechten van de Mens (CRM) of Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

Een gedachte over “NEDERLAND | Weer meer meldingen van LGBTI-discriminatie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: