Çavaria komt nu op voor gender- en seksuele diversiteit

Çavaria heeft haar missie en baseline of slogan een update gegeven. Voorheen kwam de koepel op “voor holebi’s en transgenders”, nu “voor gender- en seksuele diversiteit”.

“Daarin vallen twee dingen op: de toevoeging van de doelgroep intersekse personen en een grotere focus op welzijn. De juridische vooruitgang van de voorbije jaren vertolkt zich niet in een beter welzijn van de doelgroep”, begint het persbericht.

De afgelopen jaren waren er heel wat juridische veranderingen om tot gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgenders en intersekse personen te komen. Koppels van hetzelfde geslacht kunnen huwen en kinderen adopteren, de antidiscriminatiewet beschermt ons, meemoeders worden automatisch erkend als ouder van hun kind en de transgenderwet is een forse verbetering voor de rechten van transgender personen.  

“We stellen vast dat deze vooruitgang zicht niet vertolkt in een beter welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen. Op papier is het oké, maar in de praktijk nog niet. Mensen blijven botsen tegen vooroordelen, maken discriminatie en geweld mee en voelen zich minder goed in hun vel. Die factoren leiden tot extra stress, een lager zelfbeeld, soms ook donkere gedachten”, zegt woordvoerder en ZIZO-hoofdredacteur Stijn Depoorter.  

In teksten en geesten

Wetten aanpassen is niet genoeg. Daarom gaat çavaria meer inzetten op het verbeteren van het welzijn van haar doelgroepen. Zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn in alle domeinen van het leven (werkvloer, school, gezin…) is daarbij essentieel.  

“We steken ook een tandje bij in de welzijnssector, want als mensen problemen ervaren moeten ze bij professionals terecht kunnen voor de juiste zorg. Hulpverleners moeten correct opgeleid zijn om met holebi- transgender- en interseksespecifieke thema’s om te gaan.”

“Stel dat je bij een dokter komt die volledig verkeerd reageert, dan is dat niet bevorderlijk voor je welzijn. Als hulpverleners goed opgeleid zijn en het thema goed begrijpen, dan is de zorg veel beter”, zegt Depoorter. 

Intersekse 

Intersekse personen hebben geslachtskenmerken die niet binnen de traditionele man-vrouw opdeling passen. Het gaat om lichamelijke variaties van de geslachtsorganen, hormonen of genen. 

Intersekse heeft niets te maken met je genderidentiteit (hoe je jezelf voelt), je genderexpressie (hoe je jezelf uit) of je seksuele oriëntatie (tot wie je romantisch en/of seksueel aangetrokken wordt). Het draait om je lichaam. 

Bij de strijd voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen zijn er heel wat parallellen te trekken tussen intersekse personen, transgender personen en holebi’s. De basis van de problemen die deze doelgroepen ervaren ligt bij de traditionele gendernormen. 

“Iemand die geboren wordt met een penis is een jongen, iemand die stoer en sterk moet zijn en verliefd moet worden op een meisje. Wie niet aan dat plaatje voldoet botst regelmatig tegen problemen aan”, vertelt Depoorter. 

De rechten voor intersekse personen staan in België nog in hun kinderschoenen. De ervaring die çavaria heeft opgebouwd in de strijd voor holebi- en transgenderrechten is nuttig om, samen met de interseksebeweging hun rechten te versterken. 

Volledige nieuwe missie çavaria

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. 

Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. 

Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

(*) Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen bewust voor geen label. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Belangrijk is dat je hier zelf over kan beslissen. 

Meer over intersekse.
Meer over terminologie.

Beeld: çavaria

%d bloggers liken dit: