COC: “Nederland valt weer uit top 10 LGBTI-rechten”

Nederland valt weer uit de top 10 van Europese landen waar de rechten van LGBTI-personen goed geregeld zijn. Dat blijkt uit de Rainbow Europe Index van ILGA-Europe.

“Dit is geen vrolijk nieuws”, reageert COC Nederland-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Maar ik ben wel hoopvol. Er staan verschillende wetswijzigingen en verbeteringen op stapel. Wat mij betreft is dit een aanmoediging voor regering en parlement: pak door en neem die wetten snel aan. We moeten en kunnen weer terug naar de kopgroep in Europa als het gaat om LHBTI-rechten.”

Sinds november stond Nederland enige tijd op de negende plek in Europa. 

Nederland is sindsdien ingehaald door andere landen. We staan nu op de elfde plaats in Europa. De Europese top drie wordt gevormd door Malta, België en Luxemburg.

Grondwet

Om een inhaalslag te maken, hoopt COC dat LGBTI-rechten snel worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet

De Tweede Kamer behandelt momenteel een wetsvoorstel met die strekking van D66, PvdA en GroenLinks. Landen als Malta, Zweden en Portugal kennen al een grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie.

Holebifoob en transfoob geweld

Ook pleit het COC voor meer maatregelen om geweld tegen LGBTI’s aan te pakken. Zo zouden straffen op delicten met een discriminerende achtergrond moeten worden verhoogd. GroenLinks en ChristenUnie kondigden eerder aan op dit punt met een wetsvoorstel te komen.

Samen met het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) pleit COC voor een verbod op onvrijwillige medische behandelingen van intersekse kinderen. Op verzoek van de belangenorganisaties en de Tweede Kamer onderzoekt de regering die mogelijkheid momenteel. Een verbod bestaat al in Malta en Portugal.

Met Transgender Netwerk Nederland pleit COC voor afschaffing van de zogenaamde ‘deskundigenverklaring’ als vereiste voor trans personen om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Ook willen de organisaties dat het voor jongeren onder de 16 jaar mogelijk wordt om hun geslachtsregistratie te wijzigen. De regering heeft aangekondigd de Transgenderwet binnenkort te zullen verbeteren.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: