Transgender Infopunt waarschuwt voor Androcur en hersenvliesgezwellen

Recent melde de firma Bayer, producent van Androcur, dat langdurig gebruik van Androcur in cumulatief hoge dosis (25 mg per dag of meer gedurende meerdere jaren) een verhoogde kans biedt op menigeomen (hersenvliesgezwellen). Dat meldt Transgender Infopunt.

Androcur is een product dat onder andere door trans* vrouwen voor of zonder gonadectomie wordt genomen. In onderzoek in Vlaanderen bij trans vrouwen is er één casus bekend (Boer et al., 2018), in Nederland werden recent acht casussen gerapporteerd (Nota et al., 2018) op een groep van 2.255 trans* vrouwen.

Het veiligheidscomittée van de European Medicines Agency (2020) riep op om de dosissen van Androcur te reduceren tot de laagst mogelijke dosis. Artsen moeten patiënten controleren op symptomen van meningeoom, waaronder veranderingen in het gezichtsvermogen, gehoorverlies of oorsuizen, verlies van geur, hoofdpijn, geheugenverlies, toevallen of zwakte in armen en benen. Als bij een patiënt meningeoom wordt vastgesteld, moet de behandeling met Androcur permanent worden stopgezet.

Wat betekent dit nu voor trans vrouwen?

“Er is geen enkel reden tot paniek. Androcur is nog steeds een nuttige behandeling naar testosteroneonderdrukking toe. De hersenvliesgezwellen blijven nog steeds héél zeldzaam”, aldus TIP.

“Personen die nu Androcur nemen, passen wel best de dosis aan in overleg met de endocrinoloog. De standaarddosis is voortaan 10 of 12,5 mg per dag. De kans op problemen bij klassiek kortdurend gebruik blijft zeer klein; bvb. de 2 jaar voor de gonadectomie. Indien u langer Androcur neemt of zal nemen, wordt best naar een alternatief gezocht.”

 “Personen die ooit Androcur namen maar daar ondertussen mee gestopt zijn (na gonadectomie bv.) hoeven zich geen zorgen te maken.”

“Normaal gezien wordt Androcur gestopt na een vaginoplastie. Trans vrouwen die reeds een vaginoplastie hebben gehad, worden sterk afgeraden Androcur te blijven nemen.”

Meer bij Transgender Infopunt.

Beeld: mmmCCC
Bron: Transgender Infopunt

%d bloggers liken dit: