Hoofdarts Universiteit Gent geschokt door ‘genderontkenning’ bij Broeders van Liefde

Prof. dr. Piet Hoebeke is geschokt door de ‘genderontkenning’ van dr. Réné Stockman van de Broeders van Liefde. Hij noemt het “waanzin”. 

Stockman is naast Broeder van Liefde ook psychiater. 

OPEN BRIEF AAN GENDER-ONTKENNERS,   

Het is niet gemakkelijk om waanzin samen te vatten en te counteren in een paar woorden. Maar als een specialist psychiatrische geneeskunde anno 2020 gender een ‘gevaarlijke dwaling’ noemt, moet ik reageren. Niet alleen uit eigen naam, ook uit naam van tientallen artsen en wetenschappers.

Ik schrok toen ik het recente nummer doorbladerde van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de Belgische artsenvereniging Sint-Lucas. Daarin trekt René Stockman, een van de bekendste Vlaamse religieuzen en sinds 2000 generale overste van de Broeder van Liefde, van leer tegen gender. Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is. 

In zijn artikel stelt Stockman dat gender is geëvolueerd van een beschrijvend begrip naar een wettelijk afdwingbaar begrip, en daar heeft hij het moeilijk mee. Volgens hem begon het probleem met de Franse filosofe en radicale feministe Simonne de Beauvoir die ooit zei: ‘On ne naît pas femme, on le devient’. De ‘gendertheorie’ was geboren, het verderf ingezet. 

Stockman betreurt dat mensen tegenwoordig kunnen kiezen met welk geslacht ze door het leven willen gaan. Want wie kiest, ontkent de lichamelijke en biologische realiteit: je bent als man of vrouw geboren, zo simpel is het. Dat er mensen zijn met intersekse die niet voldoen aan de door hem beschreven en door God gewilde binariteit van mannen en vrouwen doet er niet toe.

Hoe is het mogelijk, vraagt een verontwaardigde Stockman zich af, dat deze ‘genderideologie’ met haar nefaste impact op kinderen zich wereldwijd heeft kunnen verspreiden? 

Ook de VN krijgt een veeg uit de pan. De organisatie zou haar eigen beginselen waarop een humane maatschappij moet gebouwd worden – lees: heteronormatieve huwelijksrelaties – hebben verloochend onder invloed van lobbygroepen. Immers, ze ijvert voor het recht van iedere mens, ongeacht zijn seksuele oriëntatie of geslachtelijke identiteit, om een gezin te stichten. Ze pleit voor een genderneutrale opvoeding. En ze dringt aan op genderinclusieve wetteksten. 

Het Vaticaan waarschuwde in 2019 al voor de gevaren van die genderideologie, herinnert de auteur ons. De kerk veroordeelde het verloochenen van het onderscheid tussen man en vrouw en het feit dat de gemeenschap tussen man en vrouw niet meer essentieel is om het menselijk geslacht verder te zetten. 

Katholieke scholen, dringt Stockman aan, mogen hier niet aan mee doen. Ze moeten ‘in lijn blijven met de leer van de Kerk op het gebied van haar visie op het gezin en de seksualiteitsbeleving en dan ook alles in het werk stellen om een christelijke visie op mens en maatschappij te blijven ontwikkelen’. Dit is volgens hem één van de kernopdrachten van ons katholiek onderwijs vandaag.

Ongelooflijk dat iemand vandaag voor zoiets durft te pleiten. 

Het toont aan dat 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden. Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen ontnemen, is bewustwording omtrent gender essentieel. 

Ik zal broeder Stockman alvast exemplaar van mijn boek “Gender in de Blender: Ontdek jouw seksuele identiteit” cadeau doen. Zo leert hij de wetenschappelijke inzichten over de humane seksuele identiteit beter kennen. 

Piet Hoebeke, Decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Universiteit Gent) 

Medeondertekenaars: 

Pierre Schoentjes, Hoogleraar Franse literatuur (UGent)

Kristien Roelens, Professor Verloskunde (UGent)

Lieven Danneels, Vicedecaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent)

Eric Mortier, Gedelegeerd Bestuurder UZ Gent

 en Gewoon hoogleraar (UGent)

Rik Van de Walle, Rector (UGent)

Freddy Mortier, Hoogleraar Ethiek (UGent)

Petra De Sutter, Professor Reproductieve Geneeskunde en Europees parlementslid

Marleen Temmerman, Emeritus Professor Gynaecologie (UGent)

Steven Weyers, Professor Genaecologie-Verloskunde (UGent)

Gunter Heylens, Professor en psychiater (UZ Gent)

Stan Monstrey, Professor en kliniekhoofd Plastische Heelkunde UZ Gent

René Vermeir, Hoogleraar Geschiedenis (UGent)

Jean Swings, Emeritus Hoogleraar (UGent)

Guy T’Sjoen, Professor en diensthoofd Endocrinologie en Stofwisselingsziekten UZ Gent 

Els Elaut, Psycholoog-seksuoloog UZ Gent 

Tom Balthazar, Professor Gezondheidsrecht (UGent)

Heidi Mertens, Professor Medische Ethiek (UGent)

Erik Van Laecke, Professor Kinderurologie (UGent)

Joz Motmans, Gastprofessor Genderstudies (UGent) en coördinator Vlaamse Transgender Infopunt

Beeld: Public Domain Pictures, Pixabay

%d bloggers liken dit: