IDAHOT | Fourat Ben Chikha: “Holebifobie en transfobie verspreid door politieke leiders schaadt en kwetst mensen rechtstreeks”

“Prideparades worden nu geannuleerd maar dit is niet het moment om te zwijgen”, zegt Fourat Ben Chikha (Groen), gemeenteraadslid in Gent, senator en Algemeen Rapporteur LGBTI-kwesties bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

“De COVID-19-pandemie heeft de ongelijkheden die er in de samenleving zijn, bijzonder zichtbaar gemaakt en uitvergroot”, zegt Ben Chikha naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). “Het heeft wie zich in een risicogroep bevindt nog verder gemarginaliseerd.”

“Veel holebi’s, transgender en intersekse mensen worden geconfronteerd met discriminatie bij het zoeken van werk, een woning of adequate gezondheidszorg. De voorbije weken hebben dit alleen maar versterkt.”

Spreiden van haat

“Holebifobie en transfobie – vaak verspreid door politieke leiders – schaadt en kwetst individu’s rechtstreeks en hindert vooruitgang richting gelijkheid. Het voorbije jaar is die vooruitgang in vele landen vertraagd en soms zelfs gestopt. In andere landen is die situatie verslechterd en zijn mensenrechten, burgerrechten en politieke rechten bedreigd.”

“LGBTI’s mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Als parlementsleden moeten we harder werken voor gelijkheid voor iedereen”, besluit Ben Chikha.

Beeld: Timothy Junes
Bron: Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

%d bloggers liken dit: