ONDERZOEKSRESULTATEN | Hoe ervaren LGBTI’s LGBTI-zijn in België?

Het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie, ook bekend als  Fundamental Rights Agency (FRA) bevroeg in 2019 140.000 holebi’s, transgender en intersekse mensen in de EU, toen nog inclusief het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Servië en Noord-Macedonië. Daarvan 2.886 LGBTI’s in België. Wat leren we daaruit?

Publieke ruimte

Discriminatie

 • 18% voelde zich benadeeld op het werk. Het Europees gemiddelde is 21%.
 • 39% voelde zich in in het jaar voor de enquête in minstens een van de levenssferen werk, horeca, bij het shoppen, bij de arts of in het ziekenhuis gediscrimineerd. Het Europees gemiddelde is 42%.

Intimidatie en geweld

 • 42% heeft in het het jaar voor de enquête geïntimideerd gevoeld. Het Europees gemiddelde is 38%.
 • Een op de vijf transgender en intersekse mensen is in de vijf jaar voor de bevraging fysiek of seksueel aangevallen geweest. Dat is dubbel zoveel als andere doelgroepen binnen LGBTI.
 • 14% is in de vijf jaar voor de bevraging aangevallen geweest. Het Europees gemiddelde is 11%. 

Aangiftebereidheid

 • 20% deed aangifte van fysiek en seksueel geweld bij de politie. Het Europees gemiddelde is 14%.
 • 16% meldde discriminatie bij een daarvoor bevoegde organisatie of een andere organisatie. Het Europees gemiddelde is 11%.

Intolerantie en vooroordelen

 • 31% zegt dat de voorbije vijf jaar onverdraagzaamheid en vooroordelen jegens LGBTI’s zijn gedaald. Het Europees gemiddelde is 40%.
 • 32% ziet een stijging. Het Europees gemiddelde is 36%.
 • 55% zegt dat de regering(en) met succes strijdt tegen intolerantie en vooroordelen. Het Europees gemiddelde is 33%.

Onderwijs 

 • 41% van de studenten (18-24 jaar) verbergt seksuele geaardheid en genderidentiteit op school. In 2012 was dat 47%.
 • 36% van de 15-17-jarige leerlingen blijft in de kast op school. Het Europees gemiddelde is 30%.
 • 50% van de 15-17-jarigen werd gesteund, verdedigd of beschermd op school. Het Europees gemiddelde is 48%.
 • 64% van de 15-17-jarigen zegt dat leeftijdsgenoten en/of leerkrachten LGBTI-rechten openlijk steunt. Het Europees gemiddelde is 60%.
 • 43% van de 15-17-jarige zegt dat de school in de les LGBTI-kwesties positief of evenwichtig bracht. Het Europees gemiddelde is 33%.

Beeld: Timothy Junes
Bron: Bureau voor Grondrechten

%d bloggers liken dit: