Wetsvoorstel om conversietherapie te bestraffen in Frankrijk

In Frankrijk heeft parlementslid Laurence Vanceunebrock (LREM) een wetsvoorstel ingediend die conversietherapie moet bestraffen. 

Onder de noemer conversietherapie of homogenzing vallen behandelingen die holebi’s hetero en transgenders cisgender moeten maken.

Al in 2018 en 2019 dook het idee op. Er is weet van een honderdtal gevallen per jaar, maar LGBT-opvangorganisatie Le Refuge zegt maandelijks een tiental oproepen met conversietherapie als onderwerp te ontvangen. 

Strafwetboek

Het wetsvoorstel wil conversietherapie in het Strafwetboek. Artikel 1 wil “herhaalde praktijken, gedragingen en opmerkingen die als doel hebben de werkelijke of gepercipieerde seksuele oriëntatie of genderidentiteit van een persoon te wijzigen of te onderdrukken en die als effect hebben de fysieke of geestelijke gezondheid te wijzigen” bestraffen. 

les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale

Als straf wordt gedacht aan twee tot drie jaar cel en 30.000 tot 45.000 euro. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Têtu

%d bloggers liken dit: